Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ palvelee: Vuodessa 40 000 yhteydenottoa jäseniltä

Yhteensä OAJ:n jäsensihteereille ja edunvalvontaosaston asiantuntijoille tulee vuosittain lähes 40 000 yhteydenottoa. Paras väylä asioiden selvittelemiseksi on oma luottamusmies.
 
Opetusalan Ammattijärjestö hoitaa opetusalan edunvalvontaa varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
 
Noin 120 000:n jäsenen jäsenasioissa riittää hoitamista. Viime vuonna OAJ:n jäsensihteerit vastasivat jäsentietojen päivityksiin ja jäsenmaksuihin liittyviin puheluihin lähes 11 000 kertaa ja käsittelivät lähes 20 000 sähköistä yhteydenottoa.
 
Jäsenet kaipaavat paljon tietoa myös työsuhteen ehdoista. Jos esimerkiksi palkka, sairausloma tai työnantajan muuttuminen askarruttaa, parhaiten toimiva reitti vastausten löytymiseksi on olla ensin yhteydessä omaan luottamusmieheen. OAJ:n ja JUKOn kouluttamat luottamushenkilöt puurtavat ahkerasti OAJ:n jäsenkunnan eteen eri puolilla maata.
 
Tarvittaessa jäsen voi olla yhteydessä myös OAJ:n toimistoon. Maksuttomiin palvelunumeroihin voi soittaa myös kesällä, mutta lomien takia palveluaikoja on hieman supistettu.
 
Eniten kysymyksiä palkoista
 
Vuoden aikana OAJ:n toimiston edunvalvontaosastolle on tullut puhelimella ja sähköpostilla yli 8000 yhteydenottoa. Puhelinpalvelun kautta niistä on tullut yli 5000.
Yli 6000 yhteydenotossa kaivataan palvelussuhdeasioihin liittyvää neuvontaa. Työsuojeluun liittyviä yhteydenottoja on ollut yli 550.
 
Yleisin kysymys niin puhelinpalvelussa kuin sähköpostilla on koskenut palkkaa. Palkasta kysyttiin noin 1200 kertaa.
 
Toiseksi yleisimmin kysytään erilaisista poissaoloista kuten sairauslomasta, perhevapaista tai muista virka- ja työvapaista. Niitä koski vuoden aikana lähes 1000 tiedustelua.
Erilaisiin lakiasioihin liittyviä yhteydenottoja kirjattiin yli 1200. Näistä pidemmän prosessin vaativia erimielisyystapauksia on kirjattu yli 150, ja niistä noin sadassa oikeusprosessi on vielä kesken.
 
Luvut on kerätty 1.6.2017–31.5.2018 väliseltä ajalta. Tilastointi koskee suurinta osaa suoraan jäseniltä tulevia yhteydenottoja. Rekistereihin ei merkitä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen tai muiden OAJ-aktiivien yhteydenottoja.
 
Yhteydenottojen määrät eivät myöskään kerro kaikkea, sillä jäsenten lähettämät kysymykset voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Joihinkin kysymyksiin voi vastata nopeasti ja suoraan, ja jotkut kysymykset voivat vaatia jopa parin päivän työn, useamman asiantuntijan yhteisen pohdinnan sekä yhteydenoton esimerkiksi luottamusmieheen, työttömyyskassaan tai Opetushallitukseen.
 
Toimiston maksuttomat palvelunumerot ja palveluajat
 
Jäsentiedot ja -maksut: 0800 418 401
ma–to klo 9–14
Kesällä 25.6.–10.8. ma–to klo 10–14
 
Palvelussuhteen ehdot: 0800 418 402
ma klo 10–11 ja klo 14–16
ti–to klo 9–11 ja klo 14–16
pe klo 9–11 ja klo 14–15
Kesällä 4.6.–3.8. ma–pe klo 9–11
Huom! 16.–22.7. ei ole puhelinpäivystystä.
 
Oikeusturva: 0800 418 403
ma–pe klo 10–11 ja klo 14–15
Kesällä 4.6.–3.8. ma–pe klo 10–11
Huom! 9.–18.7. ei ole puhelinpäivystystä.
 
Puhelinpalvelun lisäksi jäsenet voivat ottaa milloin vain yhteyttä toimistoon uusilla yhteydenottolomakkeilla. Kesällä vastauksen saaminen voi lomien takia kestää tavallista kauemmin.
 
Toimisto on suljettu: 21.– 22.6.2018.
 
Teksti: Tiina Tikkanen
Kuva: Erika Nieminen
null