Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Varhaiskasvatuslaki loppusuoralla - OAJ on tyytyväinen sivistysvaliokunnan mietintöön

OAJ pitää eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintöä varhaiskasvatuslaista hyvänä. OAJ:n Heljä Misukka korostaa, että laki vahvistaa pedagogiikkaa ja varhaiskasvatuksen laatua.
Uusi varhaiskasvatuslaki on nyt loppusuoralla. Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi mietintönsä hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi 19. kesäkuuta. Eduskunta päättää laista lähipäivinä.
 
– Henkilöstön osaaminen nousee ja ammattinimikkeet täsmentyvät, koulutusjohtaja Heljä Misukka iloitsee.
 
 
Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmääriä seurataan
 
Sivistysvaliokunta esittää, että henkilöstörakenteen muutoksen etenemistä, koulutuspaikkojen riittävyyttä ja valmistuvien määrää seurataan pitkän siirtymäkauden aikana. Myös varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkojen riittävyys ja alueellinen kattavuus halutaan turvata.
 
OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä pitää ennakointia ja seurantaa tärkeänä. Hän muistuttaa, että yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmäärät olivat vuosikausia täysin riittämättömät eikä vajetta ole vielä saatu korjattua.
 
– Vaikka aloituspaikkoja lisättiin määräaikaisesti vuosille 2018-21, varhaiskasvatuksen opettajia on koulutettava tarpeeksi myös tulevaisuudessa.
 
Valiokunta kiinnitti huomiota myös vammaisten lasten oikeuksiin varhaiskasvatuksessa. Valiokunta ehdottaa lausumaa, että hallitus valmistelee säännökset varhaiskasvatuksessa tarjottavan tuen sääntelystä kattavana kokonaisuutena.
 
Eväitä lakiuudistuksen seuraavaan vaiheeseen
 
Osa sivistysvaliokunnan jäsenistä jätti mietintöön vastalauseita, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että lakiesityksestä puuttuu kolmiportainen tuki, lapsen laajempi oikeus varhaiskasvatukseen ja tiukemmat säännökset ryhmäkoosta. Myös OAJ on pitänyt näitä asioita esillä.
 
– On tärkeää, että myös nämä ongelmat ratkaistaan. Nyt edetään kuitenkin vaiheittain. Tämä lakiesitys on tärkeä askel pedagogiikan vahvistamisen kannalta, Heljä Misukka toteaa.
 
Myös päiväkotien henkilöstörakenteeseen ja kelpoisuuksiin esitettiin joissain vastalauseissa muutosehdotuksia.
 
– Nämä muutosehdotukset ovat hämmentävän ristiriitaisia. Ne eivät johtaisi lain tavoittelemaan osaamistason nostoon ja koulutuksen mukaisiin nimikkeisiin ja tehtäviin. Päinvastoin tilanne muuttuisi entistä epäselvemmäksi, Auli Setälä sanoo.
 
 
Pedagogiikka vahvistuu, laatu paranee
 
OAJ on tehnyt hartiavoimin töitä varhaiskasvatuslain uudistamiseksi. Viimeinkin lakiesityksen käsittely on eduskunnassa loppuvaiheessa.
 
Ratkaiseva äänestys on tämän hetken tiedon mukaan ensi viikolla. Jos eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuslain, yliopistokoulutuksen saaneita lastentarhanopettajia on päiväkodeissa tulevaisuudessa nykyistä enemmän.
 
– Jokaisella lapsella on oikeus opettajaan myös varhaiskasvatuksessa. Lain myötä se toteutuu, pedagogiikka vahvistuu ja sen myötä varhaiskasvatuksen laatu paranee, Misukka sanoo.
 
Varhaiskasvatuslaissa on tarkoitus säätää päiväkotien henkilöstön kelpoisuuksista ja mitoituksesta sekä koulutukseen perustuvista tehtävänimikkeistä. Lain on ollut määrä tulla voimaan elokuussa. Henkilöstömitoituksia sovelletaan täysimääräisesti vuoden 2030 alusta lähtien, mutta tehtävänimikkeet tulevat voimaan lain voimaantullessa syksyllä 2018.
 
Siirtymäajan jälkeen yliopistollisen opettajakoulutuksen saaneet henkilöt olisivat varhaiskasvatuksen opettajia, sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen sosionomeja ja hoitoalan koulutuksen saaneet varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Päiväkodin johtajalta edellytettäisiin kasvatustieteen maisterin tutkintoa.
 
OAJ:n ja Taloustutkimuksen selvityksen mukaan kolme neljästä suomalaisesta haluaa lisää lastentarhanopettajia. Suomalaisista 74 prosenttia on sitä mieltä, että vuoteen 2030 mennessä kaikissa päiväkotien lapsiryhmissä olisi oltava vähintään yksi yliopistokoulutuksen saanut varhaiskasvatuksen opettaja. 
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: Riikka Hurri
 
Muokattu 27.6.2018 klo 14: Täsmennetty henkilöstömitoituksia koskevaa kohtaa.
 
Lue myös nämä
null