Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lukuvuoden suunnitteluopas 2018–2019 on julkaistu jäsensivuilla

Lukuvuoden suunnittelun tueksi tarkoitettuun tietopakettiin on koottu keskeisiä
sopimusmääräyksiä opetusalan työntekijöiden palkkauksen perusteista, työajoista ja palvelussuhteen ehdoista.
 
Oppaassa käydään läpi eri oppilaitosmuodot varhaiskasvatuksesta yliopistoon. 
 
Rehtorit käyttävät opasta tehdessään lukuvuoden työsuunnitelmaa. Opettajat tarkistavat siitä itseään koskevia palvelussuhteen ehtoja, jotka liittyvät esimerkiksi virkavapaisiin, palkanmuodostukseen tai työaikaan.
 
Lue suunnitteluopas (pdf) jäsensivuilta 
null