Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

A1-kielen opetus alkamassa ekaluokalta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnokset A1-kielen opetuksen varhentamisesta vuosiluokille 1–2. Esityksen mukaan A1-kielen vuosiviikkotuntimäärää lisätään kahdella tunnilla, ja opetus alkaisi 1. luokan kevätlukukaudella. 
Kunnat saavat lisärahoituksen kielenopetuksen varhentamiseen eivätkä tunnit ole pois muilta oppiaineilta. Varhentaminen koskee koulunsa vuonna 2019 aloittavia ekaluokkalaisia. Opetuksen järjestäjä päättää, miten tunnit 1.–2. luokille sijoitetaan.
 
– Perusopetuksen vähimmäistuntimäärän lisääminen on ollut OAJ:n pitkäaikainen tavoite. Tuntimäärän kasvattaminen on myös merkittävä päätös aikana, jolloin monissa kunnissa perusopetuksen tosiasiallista tuntimäärää on vähennetty, erityisasiantuntija Tuomo Laakso kiittelee.
 
Vieraan kielen opetus alkaa joissakin kunnissa jo nykyisin 1. luokalla, toisissa vasta 3. luokalla. Esityksen mukaan kaikki oppilaat pääsevät nyt varhennetun kielenopiskelun pariin.
 
– Olemme useissa eri yhteyksissä tuoneet esiin huolen kieltenopiskelun vähenemisestä. OAJ pitää valtakunnallista kielenopiskelun varhentamista tärkeänä askeleena kielivarannon vahventamisessa, Laakso sanoo.
 
Opetushallitus valmistelee vuosien 2018–2019 aikana perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuvaukset A1-kielen oppiaineen tehtävästä, tavoitteista ja tavoitteisiin liittyvistä keskeisistä sisältöalueista vuosiluokille 1 ja 2.
 
Opetussuunnitelman muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2019 mennessä, ja opetuksen järjestäjien opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen. Asetusluonnos on lausunnolla 10.8. asti.
 
null