Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ kritisoi lakiesitystä: Oikeus keksintöön on säilytettävä keksijällä

Korkeakoulukeksintölakiin esitetään muutoksia, jotka heikentäisivät tutkijoiden asemaa. OAJ:n mielestä korkeakoulujen työntekijöiden tekemien keksintöjen oikeuksien ei pidä siirtyä korkeakoululle.
Ensisijainen oikeus keksintöön ja harkintavalta keksinnön hyödyntämiseen on keksijällä, linjaa nykyinen korkeakoulukeksintölaki. Nyt lakiin ehdotetaan muutoksia, jotka heikentäisivät keksijän – siis käytännössä tutkijan – oikeuksia.
 
OAJ vastustaa heikennyksiä. On parempiakin keinoja edistää sikäli tärkeää tavoitetta keksintöjen kaupallistamisesta. OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen taustoittaa ja perustelee OAJ:n kantaa vastaamalla neljään kysymykseen.
 
Mitä nykyinen laki linjaa keksijän oikeuksista?
 
Nykyisessä korkeakoulukeksintölaissa ensisijainen oikeus keksintöön ja harkintavalta keksinnön hyödyntämiseen on keksijällä. Nykyisen säädöksen mukaan korkeakoulu voi ottaa itselleen oikeudet avoimessa tutkimuksessa syntyneeseen keksintöön, jos keksijä ei ole kuuden kuukauden kuluessa tekemästään keksintöilmoituksesta julkaissut keksintöä tai ilmoittanut halukkuuttaan itse hyödyntää keksintöään.
 
Miten korkeakoulukeksintölakia ehdotetaan muutettavaksi?
 
Korkeakoulukeksintölaki jakaa tutkimuksen avoimeen tutkimukseen sekä sopimustutkimukseen. Avoimena tutkimuksena pidetään sellaista tutkimusta, joka tehdään työsuhteessa yliopistossa ilman ulkopuolisia tahoja. Sopimustutkimuksessa mukana on ulkopuolista rahoitusta.
 
Korkeakoulukeksintölakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että lain avointa tutkimusta koskevat säännökset muutetaan sopimuksenvaraisiksi eli avoimen tutkimuksen osalta oikeuksien siirto tapahtuisi ensi sijaisesti osapuolten välisin sopimuksin. Mikäli asiasta ei olisi sovittu, noudatettaisiin voimassa olevassa laissa säädettyä menettelyä.
 
OAJ vastustaa muutosta – miksi?
 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ suhtautuu lausunnossaan ehdotettuun muutokseen kielteisesti. Muutos synnyttäisi liudan epäselviä tilanteita, jotka on nyt voitu välttää voimassa oleva lainsäädännön turvin.
 
Jos laki muutettaisiin sopimuksenvaraiseksi, se heikentäisi yksilön suojaa ja tutkijan toiminta- ja sopimusvapautta sekä sallisi työntekijöiden asettamisen epätasapuoliseen neuvotteluasemaan korkeakoulun kanssa.
 
 – Sopimusvapaus muuttuu helposti pakoksi, jolloin työntekijän on työsuhteen saamiseksi korkeakoulusta kirjoitettava sopimus esimerkiksi keksintöjen oikeuksien ja omistamisen siirrosta korkeakoululle, eikä neuvotteluvaraa ole, OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen sanoo.
 
Hän kritisoi sitä, että korkeakoulukeksintölain uudistamistarpeiden arviointi on tehty ainoastaan tutkimustulosten hyödyntämisen ja innovaatioiden tehokkaan kaupallistamisen näkökulmasta.
 
Miten keksintöjen kaupallistamista sitten voitaisiin edistää?
 
OAJ haluaa säilyttää lain nykyisen muodon, jossa avoimen tutkimuksen osalta keksijällä on lain turvaamana ensisijainen oikeus keksintöön. OAJ:n mielestä tavoite kaupallistamisen edistämisestä on hyvä, mutta sitä on mahdollista edistää esimerkiksi nostamalla TKI-rahoituksen tasoa sekä tukemalla ja resursoimalla korkeakoulujen yhteistyötä innovaatiopalvelujen tuottamiseen.
 
– Myös henkilöstön näkemyksiä korkeakoulujen mahdollisuuksista tukea keksijää olisi ollut hyvä kartoittaa paremmin, Hanna Tanskanen sanoo.
 
 
null