Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

OAJ kannattaa kielenopiskelun varhentamista

OAJ kannattaa suunniteltuja asetusmuutoksia, joiden tarkoitus on varhentaa A1-kielen opiskelu alkamaan 1. luokalta. 
OAJ kannattaa esitettyä tuntijakoasetukseen kirjattavaa paikallista päätäntävaltaa tuntien sijoittamisesta toisen luokan nivelvaiheeseen.
OAJ:n mielestä asetusmuistioon kirjatut huomiot pedagogiikasta ja kielenopiskeluun innostavista opetusmateriaaleista sekä -menetelmistä ovat keskeisen tärkeitä pitkäkestoisten oppimistulosten kannalta.
Järjestö vaatii sekä luokanopettajien että aineenopettajien täydennyskoulutustarpeen kartoittamista. Osaamisen kehittämisessä huomio on kiinnitettävä varhaispedagogiikkaan ja sisällönhallintaan. Kielenopetuksen varhentaminen tulee huomioida myös opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen sisällöissä.
OAJ:n mielestä seuraavaksi myös A2-kielen varhentamista ja valtakunnallista yhdenvertaista tarjoamista tulee tarkastella yhteydessä A1-kielen varhentamiseen.
null