Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Opetusneuvos Anne Kolehmainen: Pidä huolta jaksamisesta

Olli Luukkainen luovutti opetusneuvoksen arvonimen Anne Kolehmaiselle Lukuvuoden avajaisissa.
Lasten lukutaito ja opettajien työssäjaksaminen. Nämä huolettavat rehtori Anne Kolehmaista, joka tänään vastaanotti opetusneuvoksen arvonimen.
Jyväskylän Jokelan koulun rehtori Anne Kolehmainen aloitti tänä syksynä 30. opettajavuotensa. Uudistunut opetussuunnitelma saa häneltä kiitosta, mutta se aiheuttaa myös huolta. Annea pohdituttaa erityisesti lasten lukutaito ja opettajien työssäjaksaminen.
 
Uudessa opsissa oppilas on aktiivinen toimija, ja koulun työtavat osin toisenlaisia. Mitä jos jokaista oppilasta ei huvita oppia hyväksi lukijaksi? Uudistuvat toimintaympäristöt eivät poista lukutaidon tarvetta. Digi- ja projektityöskentelykin edellyttävät hyvää lukutaitoa ja luetun ymmärtämistä.
 
Opettajakollegoita Anne haluaa kannustaa innostumaan työstään – kunhan flown lisäksi jaksamisnäkökulma tulee huomioiduksi.
 
– Uusi ops tuo huikeasti lisää valinnanmahdollisuuksia, mikä on hienoa. Opettajan pitää kuitenkin muistaa, ettei voi pelkästään kasata uutta vanhan päälle vaan jotain on myös jätettävä pois. Muuten on jaksaminen liian kovilla.
 
Pitkä järjestöura
 
Rehtorin kanslian ja luokkahuoneen lisäksi tutuiksi ovat työvuosien aikana tulleet myös Akavatalon kokoustilat. Kun Kolehmainen toimi yleissivistävien opettajien puheenjohtajana ja OAJ:n ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuosina 2006-2010, hän parhaimmillaan työskenteli Helsingissä kaksi päivää viikossa.
 
Niinä vuosina koko järjestötyön kenttä tuli tutuksi, ja kaikesta oli oltava perillä. Varapuheenjohtajuus ja ysin puheenjohtajuus myös toivat muita vastuita, esimerkiksi paikan Akavan hallituksessa ja osallistumisen kansainvälisten opettajajärjestöjen toimielimiin.
 
– Minulla ei ollut noina vuosina opetusvelvollisuutta, hoidin vain rehtorin tehtäviä. Mutta näin jälkikäteen huimaa oman arkityön ohella tekemäni työmäärä.
 
Koulutuksen puolestapuhuja
 
Myös puheenjohtaja Olli Luukkainen muistaa Kolehmaisen tekemän työn määrän.
 
– Anne kantoi lukuisia vuosia vastuuta OAJ:n johtavissa järjestötehtävissä, hallituksessa, ysin puheenjohtajana ja valtuustossa, myös sen puheenjohtajana. Hän on voimakas ja uskaltava koulutuksen puolestapuhuja ja rohkea keskustelija, Luukkainen kiittää.
 
Kolehmainen ei asettunut ehdolle valtuustovaaleissa enää kevään 2014 jälkeen. Nyt hän seuraa järjestön toimintaa tyytyväisenä rivijäsenenä ja käy oman yhdistyksensä vuosikokouksissa.
 
Vinkkejä konkarilta
 
Minkälaisia vinkkejä konkari haluaa antaa nykyvaltuutetuille ja toimikuntien jäsenille?
 
– Valtuutetun on pidettävä tiivistä yhteyttä oman alueensa opettajiin ja pohjustettava näkökulmiaan. Valtuutettu ei edusta valtuustossa pelkästään omia ja samanmielisten näkemyksiä eikä vain omaa opettajaryhmäänsä.
 
Annen mukaan toimikunnissa tehdään tärkeää valmistelutyötä, joka tuo kentän äänen kuuluville päättäviin elimiin ja toimistolle. Myös pedagogiset yhdistykset toimivat viestin välittäjinä.
 
– OAJ kuuntelee jäseniään toimikuntien ja pedagogisten yhdistysten kautta. Siksi on tärkeää, että jäsenet pitävät yhteyttä aktiiveihin ja nämä puolestaan vievät viestiä kentälle päin.
 
Tasavallan presidentti myönsi Anne Kolehmaiselle opetusneuvoksen arvonimen 27.6.2018. Kolehmainen vastaanotti arvonimen OAJ:n lukuvuoden avaustilaisuudessa Valopihalla tänään.
 
Anne Kolehmaisen luottamustoimet:
  • Jyväskylän opettajien ammattiyhdistys, hallituksen jäsen 1994-2003, puheenjohtaja 1996-1999
  • OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistys, hallituksen jäsen, vpj. 2003-2008
  • Keski-Suomen opettajien ammattiyhdistyspiiri, hallituksen jäsen 1995-2004, vpj. 1999-2002
  • Opetusalan ammattijärjestö OAJ, hallituksen jäsen 1998-2004, vpj. 2005-2010, valtuuston puheenjohtaja 2004-2005
  • OAJ ysin yleissivistävien opettajien hallituksen jäsen ja vpj. 2000-2005, puheenjohtaja 2005-2010
  • Akava, hallituksen jäsen 2004-2010
  • Akava Keski-Suomi, aluetoimikunnan jäsen 1997-2000, vpj. 1999-2000
  • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, hallituksen jäsen 2008-2010
  • Opetus, kasvatus ja koulutusalojen säätiö OKKA, hallituksen jäsen 2001 -2011     
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: Heikki Pölönen
 
null