Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

”OAJ puolustaa jokaista jäsentään” – 5 kysymystä aikeista heikentää irtisanomissuojaa

OAJ vaatii, että maan hallitus peruu suunnitelmansa irtisanomissuojan heikentämisestä alle 20 henkilön yrityksissä. OAJ:läisiä heikennysten piirissä olisi noin tuhat.
Hallitus valmistelee työsopimuslain muutosta, joka helpottaisi irtisanomista alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Hallitus haluaa helpottaa työntekijän irtisanomista henkilöperusteisesti, mikä lisäisi pärstäkertoimeen perustuvien irtisanomisten riskiä.
 
Lakiesityksen lausuntokierros päättyi elokuussa, ja hallitus kertoi budjettiriihen yhteydessä hankkeen etenevän.
 
OAJ:n hallituksen päätöksen mukaisesti OAJ ryhtyi elokuun lopulla valmistelemaan järjestöllisiä toimia työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämistä vastaan.
 
Neuvottelujohtaja Petri Lindroos vastaa viiteen aiheesta heränneeseen kysymykseen.
 
Miksi OAJ vastustaa irtisanomissuojan heikennystä?
 
Heikennys koskisi myös osaa OAJ:n jäsenistä ja on yleisestikin epäoikeudenmukainen. Järjestö puolustaa jokaista jäsentään.
 
OAJ myös kyseenalaistaa näkemyksen, että irtisanomisen helpottaminen lisäisi työllistämistä. Sen enempää kansalliset kuin kansainvälisetkään selvitykset eivät tue näkemystä työllistämiskynnyksen madaltumisesta.
 
Lisäksi hallitus on jo tehnyt toimenpiteitä, jotka heikentävät työntekijän asemaa. Koeaikaa on pidennetty ja takaisinottovelvollisuutta lyhennetty.
 
OAJ myös pelkää, että työntekijät eivät enää uskalla kertoa työnantajille epäkohdista. Jäävätkö esimerkiksi kiusaamis- ja ahdistelutapaukset käsittelemättä? Entä miten työnantaja suhtautuu ay-aktiivisuuteen?
 
Keitä OAJ:läisiä heikennys koskisi?
 
Osaa yksityisissä päiväkodeissa ja pienissä yksityisissä oppilaitoksissa työskentelevistä.
Heitä on kaikkiaan noin tuhat.
 
Pienet yksityiset oppilaitokset ovat yleissivistävällä puolella steinerkouluja ja kristillisiä kouluja, taiteen perusopetuksessa musiikkioppilaitoksia ja kuvataidekouluja ja vapaan sivistystyön kentällä kansan- ja kansalaisopistoja. 
 
Valtaosa Suomen yrityksistä on pieniä ja keskisuuria eli kaiken kaikkiaan heikennys koskisi merkittävää työntekijäjoukkoa.
 
Millaisiin toimiin OAJ on valmis tarvittaessa ryhtymään?
 
Emme ota vielä tässä vaiheessa kantaa toimien yksityiskohtiin.
 
Millaisella aikataululla heikennyssuunnitelma etenee?
 
Seuraavaksi maan hallituksen suunnitelmaa arvioidaan lainsäädännön näkökulmasta. Asiantuntijat ovat jo ottaneet kantaa siihen, että lakiesitys rikkoo yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta.
 
Lainsäätäjä ei voi syrjiä pienissä yrityksissä työskenteleviä työntekijöitä, ja heidän työsuhdeturvansa heikentäminen olisi nimenomaan syrjintää. Hallituksen suunnitelma saattaakin kariutua siihen, että se on yhdenvertaisuuden näkökulmasta mahdoton.
 
Mitä neuvottelujärjestö JUKO tekee?
 
Myös JUKO pitää hallituksen esitystä kohtuuttomana ja vaatii, että hallitus luopuu eriarvoisuutta lisäävästä hankkeestaan. JUKOn liitot päättävät kuitenkin itsenäisesti, millaisia painostustoimia ne järjestävät.
 
Juttua täydennetty 5.9.2018 kello 8.16 lisäämällä tieto, millaisissa pienissä yksityisissä oppilaitoksissa OAJ:n jäseniä työskentelee.
 
Teksti: Maija-Leena Nissilä
Kuva: 123RF
null