Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Lempäälä siirtyi uuteen vaka-aikaan – lastentarhanopettajista tuli varhaiskasvatuksen opettajia

Uusi varhaiskasvatuslaki toi päiväkoteihin varhaiskasvatuksen opettajat. Nimikkeet voitiin ottaa käyttöön syyskuun alussa, kun laki tuli voimaan.
Monet kunnat ovat jo muuttaneet päiväkodeissa työskentelevien lastentarhanopettajien nimikkeet varhaiskasvatuksen opettajiksi. Pirkanmaalla sijaitseva Lempäälä laittoi nimikemuutoksen toimeksi yhtenä ensimmäisistä.
 
Lempäälän päiväkodeissa työskentelee nyt varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja varhaiskasvatusyksikön johtajia uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti. 
 
Sivistysjohtaja Nina Lehtinen kertoo, että kunnassa halutaan noudattaa positiivista henkilöstöpolitiikkaa, ja siksi uuteen lakiin reagoitiin ketterästi.
 
– Nimikkeiden muutos kertoo siitä, että päiväkotien henkilöstöä arvostetaan. Lain toteutuminen otetaan huomioon kaikessa henkilöstösuunnittelussa, rekrytoinneissa ja koulutuksessa.
 
Opettajia palkataan lisää
 
Uudella varhaiskasvatuslailla on tarkoitus vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutusta.
 
Vuodesta 2030 lähtien päiväkodeissa vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Päiväkodin johtajilla on oltava vähintään varhaiskasvatuksen maisterin tutkinto.
 
– Nyt mietimme, mikä on se tapa, jolla systemaattisesti edetään, jotta laki toteutuu. Kun uusia vakansseja täytetään, vapautuville paikoille palkataan varhaiskasvatuksen opettajia, Lehtinen kertoo.
 
Kunnalle positiivista imagoa
 
Avoimiin työpaikkoihin Lempäälän päiväkodeissa on toistaiseksi saatu hyviä hakijoita. Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa pyritään pitämään huoli siitä, että heitä löytyy jatkossakin.
 
Lehtinen uskoo, että varhaiskasvatuksen uudet nimikkeet vaikuttavat Lempäälän imagoon positiivisesti. Ne kertovat kuntalaisille, että kasvatusta ja opetusta arvostetaan. Varhaiskasvatus on silta tulevaisuuteen ja osa yhteistä opinpolkua.
 
Teksti: Riitta Korkeakivi
Kuva: 123RF
Juttua on korjattu 13.9. klo 21.50 henkilöstön kelpoisuuksien osalta vuoden 2030 jälkeen.
 
 
null