Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

A1-kielen opiskelu alkaa pian jo ekaluokalta – OAJ kiittää

A1-kielen opetus varhentuu alkamaan ekaluokalta. Perusopetuksen vähimmäistuntimäärä kasvaa kaksi tuntia syksystä 2019 lähtien, minkä turvin A1-kielen opetus voidaan aloittaa keväällä 2020. Muutos koskee kaikkia koulunsa aloittavia.
OAJ on tyytyväinen valtakunnallisen perusopetuksen vähimmäistuntimäärän kasvattamiseen ja kieliopintojen varhentamiseen. Valtioneuvosto vahvisti tätä koskevat asetusten muutokset tänään torstaina.  
 
– On hienoa, että tällainen historiallinen päätös on tehty, sanoo erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä.
 
Monet kunnat ovat jo ennakoivasti varhentaneet kielenopetuksen alkamaan 1. luokalta, mikä on OAJ:n mielestä hieno asia. Valtakunnallinen varhentaminen, johon saa valtion täysimääräisen rahoituksen, vahvistaa yhdenvertaisia mahdollisuuksia opiskella pidennettyä A1-kielen oppimäärää.
 
Opetussuunnitelmatyö alkamassa
 
Varhennetun kielenopetuksen opetussuunnitelmatyö alkaa heti. Muutosten on määrä olla valmiina toukokuun lopussa 2019.
 
OAJ muistuttaa, että A1-kielen oppimäärän laajentumisen vuoksi on kiinnitettävä huomiota opettajien pedagogiseen ja sisällölliseen täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusta on tarjottava sekä luokanopettajille että aineenopettajille.
 
– Nyt opetuksen järjestäjän on varmistettava, että opettajilla on tosiasiallista osaamista kielen opettamiseen, ja tarvittaessa tarjottava näille täydennyskoulutusta, Tuomo Laakso sanoo.
 
Lue lisää:
Teksti: Eeva Myyrä
Kuva: Jesse Pasanen
 
 
null