Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Jäseniä pyydetään pitäytymään omissa työtehtävissä

Usean liiton julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot vaikuttavat 26.–28.9. sekä kunnallisten että yksityisten päiväkotien toimintaan. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ovat ilmoittaneet Tehy, Super, Talentia ja terveydenhoitajien STHL. JHL ilmoittanee omista toimistaan lähipäivinä. OAJ:n hallitus on valtuuttanut puheenjohtajan päättämään järjestöllisistä toimista, mutta niiden valmistelu on yhä kesken.
Ammattiliitot vastustavat laajasti maan hallituksen suunnitelmaa heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä. Hallitus valmistelee työsopimuslain muutosta ja eduskuntaan lakiesitystä odotetaan marraskuussa.  
 
OAJ:n jäsenistöstä työsuhdeturvan heikennys koskisi esimerkiksi varhaiskasvatuksen opettajia ja päiväkodin johtajia, jotka työskentelevät pienissä päiväkotiyrityksissä. OAJ puolustaa jokaisen jäsenen työsuhdeturvaa.
 
– Jokainen OAJ:n jäsen hoitaa poliittisen mielenilmauksen aikana normaalisti omat tehtävänsä. Ylityöhön tai vuoronvaihtoon ei ole velvollisuutta suostua. OAJ valmistelee omia järjestöllisiä toimiaan ja niistä tiedotetaan myöhemmin, jos toimenpiteisiin ryhdytään, neuvottelujohtaja Petri Lindroos toteaa.
 
OAJ:stä on 24.9. lähetetty asiasta sähköpostitse ohjeita varhaiskasvatusalueen henkilöstölle sekä luottamusmiehille.
 
Teksti: Heikki Sahlman
Kuva: Satu Kettunen
null