Opetusalan Ammattijärjestö

Uutiset

Kolme selkeää faktaa: miksi irtisanomisen lieventäminen on väärin

Irtisanomisperusteiden lieventäminen lainmuutoksella aiheuttaisi epävarmuutta ja pelkoa työpaikoilla, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa.
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO vastustaa hallituksen lakihanketta, jolla lievennettäisiin alle 20 työntekijää työskentelevien yritysten irtisanomisperusteita.
 
– Hankkeen toteuttaminen aiheuttaisi epävarmuutta ja pelkoa työpaikoilla, JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren painottaa.
 
JUKO kokosi kolme faktaa, jotka todistavat, että hallituksen ajama irtisanomishanke on huono ratkaisu.
 
1. Hanke heikentäisi erityisesti pienten yritysten mahdollisuuksia rekrytoida osaavaa työvoimaa.  Se olisi riski erityisesti niillä vetovoimaisilla aloilla, joilla on jo nyt pulaa osaajista.
 
– Yrittäjien ja ammatinharjoittajien mahdollisuuksia rekrytoida uutta väkeä ei saa missään nimessä enää heikentää, JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen korostaa.
 
2. Irtisanomislakihanketta on perusteltu työllisyysvaikutuksilla. Paljon parempia positiivisia työllisyysvaikutuksia saadaan, jos palkattaisiin riittävästi työvoimaa sen sijaan, että teetetään jatkuvasti ylitöitä. Luukkainen ja Löfgren muistuttavat, että ylityön tekeminen ja työvuoron vaihtaminen ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta suostumuksenvaraisia asioita. Kenelläkään ei ole velvoitetta tehdä ylityötä eikä vaihtaa työvuoroa.
 
– Kenelläkään jukolaisella ei ole velvoitetta tehdä muuta kuin työsopimuksensa mukaista työtä tai virkavelvollisuutensa piirissä olevaa työtä. Tällä hetkellä ylitöiden enimmäismäärät huipussaan ja moni työskentelee jo nyt jaksamisensa äärirajoilla.
 
3. Hallituksen suunnitelmat ovat romuttamassa yhteiskunnan yhtä tukipilaria eli kolmikantaista päätöksentekoa, jossa työmarkkinaosapuolilla on ollut mahdollista vaikuttaa lopputulokseen.
 
– On selvää, että kolmikannan pitää uudistua ja uudistuksia on tehtävä. Tämä ei kuitenkaan voi tapahtua siirtymällä sopimusyhteiskunnasta malliin, jossa hallitus runnoo äänekkäiden intressiryhmien tavoitteita väkisin läpi työrauhan ja työmarkkinoiden vakauden kustannuksella, Löfgren muistuttaa.
 
Luukkaisen mukaan JUKO itse ei julkisen sektorin johtavana pääsopijajärjestönä ole nyt ryhtymässä poliittisiin lakkoihin tai muihin painostustoimiin. JUKOn 36 liiton 200 000 jäsenestä moni on virkasuhteisia, eikä heillä ole oikeutta poliittisiin työtaisteluihin.
 
– JUKOn liitot päättävät itsenäisesti, osallistuvatko painostustoimiin.
 
JUKOn liitoista Talentia ja Suomen Terveydenhoitajaliitto ovat ilmoittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, joka on voimassa 26.-28.9.
 
OAJ valmistelee vielä toistaiseksi omia järjestöllisiä toimiaan.
null