Opetusalan Ammattijärjestö

Lausunnot

OAJ linjaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen lakimuutoksia

OAJ kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa 22.5.2014
Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisen tarkoituksena on mm. ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen ja säädösten selkiyttäminen. Tavoitteet ovat kannatettavia mutta ristiriitaisia samaan aikaan käynnissä olevien ja tulevien leikkausten kanssa. Koulutuksenjärjestäjät ovat arvioineet että, toimintamenoihin on tulossa liki 20 %:n vähennys, kun kaikki esitetyt säästöpäätökset ovat voimassa.
Lakiesityksessä näitä leikkauksia ei ole otettu huomioon eikä kokoavaa analyysiä muiden samaan aikaan voimaantulevien muutosten kokonaisvaikutuksista ole ollut mahdollisuutta tehdä. OAJ edellyttää, että esityksen kustannusvaikutukset on arvioitava kattavammin.

OAJ:n keskeinen tavoite on lähiopetuksen ja opinto-ohjauksen velvoittava säätäminen lain tasolla, ja se esittää toisen asteen ammatilliseen koulutukseen opetuksen määrän säätämistä niin, että lähiopetusta olisi vähintään 22 h/osaamispiste, opiskelijaryhmän koko olisi maksimissaan 16 opiskelijaa ja yhtä opinto-ohjaajaa kohden olisi 200 ohjattavaa.
null