Opetusalan Ammattijärjestö

Lausunnot

OAJ vaatii lukiolaisille enemmän opintojen ohjausta ja tukea

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii, että uudessa lukiolaissa säädetään lukio-opiskelijoille nykyistä vahvempi oikeus ohjaukseen ja tukeen. Nykylaki ei tunne lukioiden erityisopetusta, eikä myöskään opiskelijan oikeudesta opinto-ohjaajan antamaan henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen ole säädöksiä.
– Lukioissa on yhä enemmän opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia tai joiden kotimaisten kielten taito on puutteellinen. Parhaillaan uudistetaan myös ylioppilastutkintoa ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa. Nämä uudistukset korostavat opiskelijan vastuuta omista valinnoistaan. Lukioiden on vastattava tähän ja tarjottava enemmän apua opinnoista selviämiseksi, Luukkainen perustelee. 
 
Hallitus valmistelee uutta lukiolakiesitystä, joka on tarkoitus antaa eduskuntaan ensi keväänä.
 
– Lukiouudistukseen kohdistuu odotuksia, joiden mukaan jatkossa valinnaisuutta on enemmän ja opiskelu joustaa opiskelijan omien kiinnostusten mukaan. Vaarana on, että ilman tietoa ja ohjausta opiskelija tekee valintoja, jotka sulkevat ovia myöhemmin, Luukkainen huomauttaa.
 
Helsingille kiitosta positiivisesta diskriminaatiosta
 
OAJ kiittää Helsingin kaupungin aktiivisuutta siinä, että jatkossa niin sanotun positiivisen diskriminaation rahaa jaetaan myös lukioille. Jo 1990-luvulta lähtien kaupunki on tukenut haastavien alueiden peruskouluja erityisrahoituksella. Näillä alueilla on aikuisten koulutustaso matala, vieraskielisiä oppilaita on runsaasti ja asukkaiden tulot ovat alhaiset. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT on tuoreessa tutkimuksessaan todennut, että positiivinen syrjintä on tasaa tehokkaasti koulujen erilaisia olosuhteita.
 
– Helsingille on ollut ominaista jakaantuminen niin sanottuihin eliittilukioihin ja sellaisiin, joihin tullaan hyvin matalalla keskiarvolla. Myös maahanmuuttajaopiskelijat keskittyvät tiettyihin lukioihin. Koska lukiorahoitus on alimitoitettua, on tärkeää, että kaupunki pitää huolta kaikkien lukioiden toimintaedellytyksistä.
 
– Eduskunnalle lähettäisin terveisiä, että laittakaa lukion rahoitus kuntoon. Lukiokoulutus on edullisinta mahdollista koulutusta, ja silti sen tulokset ovat pysyneet erinomaisina. Tätä ei voida kuitenkaan jatkaa loputtomiin ja vierittää lukioiden kustannusvastuuta valtiolta kunnille, Luukkainen huomauttaa.
 
Tänään 5.10. on Maailman opettajien päivä
 
Olli Luukkainen puhui lukio-opetuksesta Maailman opettajien päivän yleisötilaisuudessa  ja kansanedustajatapaamisessa Kampin kauppakeskuksessa. Tapahtuma päättää Raumalla, Iisalmessa, Jämsässä, Kittilässä ja Porvoossa ennen Helsinkiä vierailleen opettajien On the Road -kiertueen.
 
OAJ halusi itsenäisyyden juhlavuonna kuulla, millaisena koulujen ja opettajien työ näyttäytyy tavallisille suomalaisille.
 
– Näkymät ovat hiljalleen muuttumassa positiivisemmiksi. Hallitus panosti koulutukseen budjettiriihessään. Monet kunnat ovat talouden tiukkoinakin vuosina pitäneet hyvää huolta perusopetuksesta, ja sisäilmaongelmiin on tartuttu aiempaa määrätietoisemmin. Vakavia ongelmiakin on, kuten koulutuksellinen eriarvoisuuden kasvu. Ammatillisen koulutuksen ahdinko on erityisen syvä, kun se valmistautuu vuodenvaihteen koulutusuudistukseen jättimäisten leikkausten runtelemana, Luukkainen toteaa.
 
Lokakuun 5. päivää on vietetty Maailman opettajien päivänä Unescon kehotuksesta vuodesta 1994 lähtien. Sen taustana on vuonna 1966 YK-järjestöissä hyväksytty suositus opettajan asemasta. Sen mukaan koulutus kuuluu ihmisen perusoikeuksiin ja opettajalla on keskeinen merkitys koulutuksen edistäjänä. Päivän kansainvälinen teema on ”Teaching in freedom, empowering teachers”.
 
Helsingin lisäksi OAJ:n alue- ja paikallisyhdistykset järjestävät Maailman opettajien päivän tapahtumia kymmenillä muilla paikkakunnilla.
null