Opetusalan Ammattijärjestö

Tiedotteet

Opettajille keinoja työrauhan ylläpitämiseen

OAJ on tyytyväinen siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriö on tarttunut koulujen työrauhakysymykseen. Ministeri Jukka Gustafsson esitti tänään perusopetuslakiin muutoksia, jotka antaisivat kouluille ja opettajille uusia keinoja työrauhan ylläpitämiseen.

Opettajilla on esityksen mukaan mm. oikeus ottaa oppilaalta pois turvallisuutta vaarantavat esineet. Uutta olisi myös kirjallisten ja suullisten harjoitusten teettäminen oppilailla esimerkiksi jälki-istunnon vaihtoehtona.

– Esitykset ovat samoja, joita OAJ esitti viime kesäkuussa yhdessä muiden opetusalan järjestöjen ja Vanhempainliiton kanssa. Olen ilahtunut siitä, että opetusministeri tarttui ehdotuksiimme. On tärkeää, että ministeri on lähtenyt toimimaan koulujen työrauhan ja kasvatuksellisen otteen puolesta, puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

OAJ:n, Suomen Vanhempainliiton, Suomen Rehtorit ry:n ja Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry:n viime kesänä jättämät säädösesitykset pohjautuivat opettajien viesteihin siitä, että koulujen työrauha on heikentynyt. OAJ:n tekemän kyselyn mukaan tätä mieltä oli 71 % opettajista.

Järjestöt laativat kahdeksankohtaisen listan lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista. Esitysten mukaan rehtorilla ja opettajalla pitää olla oikeus mm. ottaa oppilaalta pois häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava esine ja oppilaalla voi teettää jälki-istunnon aikana yleishyödyllisiä tehtäviä.

 

null