Edunvalvonta

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Pääjärjestö OAJ vastaa jäsentensä edunvalvonnasta ja on ainoa järjestö, jolla on oikeus neuvotella ja sopia opetusalan palvelussuhteen ehdoista. AKOL vaikuttaa OAJ:n kautta määrittelemällä itse tavoitteensa, joiden pohjalta OAJ neuvottelee työehtosopimuksista. Liiton jäsenten sopimusneuvottelutoimintaa hoitaa korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava/Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Jäsenistön paikallisia etuja valvovat oppilaitoskohtaiset tai paikalliset luottamusmiehet.

Osaamisen ja asiantuntijuuden ylläpitäminen ja kehittäminen ovat edunvalvontaa parhaimmillaan. AKOL on aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa, joilla tuetaan opettajien tutkintotavoitteista koulutusta ja pedagogista pätevyyttä.