Petri Karoskoski

Tampereen aikuisopettajat ry:n asettama ehdokas Akol:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

 

Olen 57-vuotias ammatillinen opettaja Tampereelta. Aikuiskouluttajana olen työskennellyt lähes 30 vuotta. Jo yli 25 vuotta työnantajani on ollut Tampereen Aikuiskoulutuskeskus ja TAKK:ssa työskentelen edelleenkin. Perheeseeni kuuluvat myös opettajana työskentelevä puolisiso ja kolme aikuista, jo pesästä lentänyttä lasta.
 
Olen Tampereen aikuisopettajat ry puheenjohtajana ja viime vuonna tulin valituksi Akol ry:n hallituksen varajäseneksi. Vuosi hallitustyöskentelyä varapaikalla on vahvistanut käsitystäni aikuiskoulutuksen puolustamisen merkityksestä. Varapaikkaa paremmin äänensä saa kuuluviin hallituksen varsinaisena jäsenenä.
 
Toimin sote-alan ammatillisena opettaja. Koulutamme mm. lähihoitajia ja koulunkäynnin ohjaajia. Olen viihtynyt opetustyössä pitkään. Usein alalla käy niin, että kouluttajan urapolku johtaa enemmän ohjauksellisiin tai hallinnollisiin työtehtäviin. Minä koen itseni nimenomaan ammatilliseksi aikuiskouluttajaksi. Ammatillinen taustani on mielisairaanhoitaja ja ylempi korkeakoulututkinto minulla on sosiaalitieteistä, pääaineena sosiaalipsykologia.
 
Työnkuvan puolesta edustan isoa osaa aikuiskouluttajista ja omaan laajan näkemyksen koskien koko ammatillisen koulutuksen kenttää. Erityisen lähellä sydäntäni on ollut perinteinen työvoimakoulutus, joka tänä päivänä tarvitsee vahvaa puolestapuhujaa.
Kannan huolta ammattiyhdistysliikkeen imagosta ja tulevaisuudesta. Uudet opettajasukupolvet eivät enää koe ay-toimintaa osana ammatti-identiteettiään samalla tapaa kuin vanhempi polvi on kokenut. Reformin tuomia muutoksia ei vielä ole osattu nähdä kaikessa laajuudessaan. Koulutussopimus muuttaa työmme luonnetta. Ammattialamme on monien haasteiden edessä. Nyt tarvitaan kokeneita ihmisiä luotsaamaan meitä läpi näistä haasteista.
Olen yhteistyökykyinen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvä pitkän työkokemuksen omaava opettaja. Haluan mukaan Akol ry:n hallitustyön ytimeen ja uskon olevani äänenne arvoinen.