Jäsenyys

Opetusalalla edunvalvoja on OAJ, johon AKOL:n jäsenet kuuluvat. Paikallinen jäsenyhdistys toimii lähellä olevana vertaisryhmänä, jonka kautta pääsee mukaan toimintaan ja löytää samanhenkisten ihmisen verkoston.

Jäsenyhdistyksen yhteyshenkilöiltä saa ohjeita jäsenyyden hakemisesta ja tiedon jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa. Myös rinnakkaisjäsenyys aikaisempaan liittoon voi olla mahdollista.

 
Jäsenyhdistykset
 
Jäsenedut
  • apua ja neuvontaa palkkaus-, työehtosopimus- ja koulutusasioissa sekä lainopillisissa kysymyksissä
  • työttömyysturva (edellyttää liittymistä Opettajien työttömyyskassaan)
  • vapaa-ajan tapaturma-, matka- sekä ammattihenkilön vakuutuksi
  • Opettaja-lehti
  • OAJ:n kalenteri
  • loma- ja virkistysetuja
  • autoilijan etuja
  • alennusta majoitus- ja laivaliikennepalveluista
Voit tarkistaa OAJ:n voimassaolevat, myös AKOL ry:n jäsenille kuuluvat jäsenedut täältä.