Yhdistyksen esittely

Aikuisopetuksen toimijoiden edustaja

 
Aikuisopettajien liitto AKOL ry on Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsenyhdistys. Taustalla on siis vahva valtakunnallinen pääjärjestö. Jäsenet työskentelevät esimerkiksi:
 • aikuiskoulutuskeskuksissa
 • ammatti- ja aikuisopistoissa
 • kansalais-, kansan- ja työväenopistoissa
 • yksityisissä koulutusyrityksissä
Jäsenet työskentelevät erilaisissa tehtävissä, kuten 
 • ammatti- ja yleisaineiden opettajina
 • kouluttajina
 • päätoimisina opettajina ja tuntiopettajina
 • opinto-ohjaajina
 • projekti- tai hallintotehtävissä
 • asiantuntijoina työelämän kehittämis- ja palvelutehtävissä
 • rehtoreina
Jäseniä liitossa on yli 2600. AKOL on ainoa liitto, joka kokoaa laaja-alaisesti aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät ja pystyy myös todella vaikuttamaan sekä jäsentensä että koko aikuiskoulutuskentän asioihin.
 
Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi. Liiton jäsenten sopimusneuvottelutoimintaa hoitaa Akava/JUKO ja edunvalvontaa Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Liiton jäsenistön paikallisia etuja valvovat oppilaitoskohtaiset tai paikalliset luottamusmiehet.
 

Valtakunnallista vaikuttamista

OAJ:n valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä AKOL osallistuu yhteiskunnalliseen koulutuspoliittiseen keskusteluun ja toimii yhteistyössä aikuisopetuksesta vastaavien päättäjien sekä muiden ammatillisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi monet jäsenet tekevät merkittävää kehitystyötä koulutus- ja tutkintotoimikunnissa.
Kaikessa toiminnassa korostuu aikuisopetuksen painoarvon vahvistaminen sekä aikuisten tasavertaisten opiskelu- ja oppimismahdollisuuksien edistäminen.
 
 

Kansainvälisyyttä ja asiantuntijuutta

Pitkäaikainen toiminta EU-hankkeissa sekä kansainväliset opintomatkat ja asiantuntijavaihdot tuovat AKOL:n jäsenille uusia verkostokumppaneita sekä uusia ideoita ja toimintamalleja opetustyöhön, arviointiin ja osaamisen kehittämiseen.
AKOL:n jäsenet ovat oman alansa osaajia ja asiantuntijoita, joita yhdistävät aikuiset oppijat koko aikuiskoulutuskentältä. Uusien jäsenten liittyminen lisää yhteistä tietotaitoamme sekä tukee jaetun asiantuntijuuden toimintaperiaatetta ja ilmapiiriä.

 

Yhdistyksen säännöt