Ehdokasasettelu

Ehdokkaat Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi kausiksi 2015 - 2016 ovat

Ulla Uusitalo

Laurean opettajat ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi  on Ulla Uusitalo
 
49-vuotias sairaanhoitaja, terveysalan lehtori Laurea-ammattikorkeakoulusta (Vantaan yksikkö)
 
Laurean opettajat ry: n hallituksen sihteeri, luottamusmies, terveysalan täydennyskouluttaja ja täydennyskoulutusasiantuntija, AO:n Akatemian koulutusohjelmassa 2014-2015
 
Ulla on yhteistyötaitoinen ja vastuullinen työryhmässä toimija, tulevaisuuden osaajien ammattitaitoisen koulutuksen ylläpitämisen vahvistamisesta kiinnostunut lehtori.
 
Ulla on valittu Vuoden laurealaiseksi 2011; Ammattikorkeakoulun Opiskelijayhdistyksen Laureamkon valitsi hänet Vuoden ilopilleriksi 2012
 
Harrastukset: tanssi ja juoksu, ”elämän ihmettely”
 
Motto: Concordia res parvae crescunt – sovussa pienet asiat kasvavat
 

Leena Teittinen

Vantaan ammatilliset opettajat ry. esittää AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Leena Teittistä
 
Lehtori, luottamusmies
Vantaan ammattiopisto Varia
 
Pitkäjänteistä, verkostoitunutta ja  aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista:
 • Vantaan ammatilliset opettajat ry. pj.
 • OAJ Vantaan paikallisyhdistys ry, sihteeri
 • AO ry. hallituksen jäsen, koulutustiimin jäsen
 • OAO hallituksen varajäsen
 • OAJ valtuutettu
 • OAJ järjestötoimikunnan varapj.
 • OAJ Pääkaupunkiseutu 1.varapj., OAO jaoston pj.
 • Akava Uusimaa, alueverkoston jäsen
 • OKM Mara-alan koulutustoimikunnan jäsen

Arto Vettenranta

Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry esittää, että Arto Vettenranta jatkaa AO:n hallituksen varsinaisena jäsenenä. Myös varajäsenyys on mahdollista. Arto työskentelee Jämsän ammattiopistossa metsäalan opettajana.
 
Edunvalvontakokemusta hän on hankkinut parinkymmenen vuoden ajalta luottamusmiehen, pääluottamusmiehen ja palkkasihteerin tehtävissä. Aktiivinen toiminta paikallistasolla, OAJ Keski-Suomen alueella sekä valtakunnan tasolla AO ry:n tehtävissä ovat lisänneet hänen ymmärrystään ja kykyään nähdä asioita myös toisin. Erilaiset oppilaitokset erilaisine aloineen ja monine virka- ja työehtosopimusten liitteineen vaativat tätä tietoa, asiantuntemusta ja kokemusta.
 
Tämä erilaisuus on myös  rikkautta. Arton mottona onkin, että eri alojen osaajien yhteistyöllä saadaan aikaan positiivista muutosta. Opettajien työoloja ei paranneta kertarysäyksellä vaan eteenpäin on mentävä pienin askelin. Pienet asiat ovat merkityksellisiä. Ainoastaan niihin kyetään vaikuttamaan ja toteutuessaan niistä syntyy suuria asioita.
 

Westergård Airi

Lehtori, TtM, Esh, Sh
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Terveys osaamisalue
Hoitotyön koulutusohjelma
Kliinisen hoitotyön opettaja 
 
Satakunnan  ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen  varajäseneksi  on Airi Westergård
 • AO ry:n hallituksen varajäsen vuodesta 2012
 • Porin terveydenhuolto-oppilaitoksen opettajat ry:n jäsenenä vuodesta 1996
 • Satakunnan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2009
 • OAJ:n Satakunnan ammattikorkeakoulun opettajat ry hallituksen varajäsen vuodesta 2011
 • Suorittanut STO Akatemian vuonna 2011
 • Toiminut STO ry:n hallituksen varajäsenenä 
 • Kokemusta kunnallisen luottamustehtävän hoitamisesta ja yhdistystoiminnan hallitustyöskentelystä
 • Osallistunut kolmen eri hoitotyön oppikirjan tekemiseen 
Airi Westergård haluaa AO:n toiminnassa vaikuttaa opettajien ammattitaidon kehittämiseen, ammatillisen koulutuksen laadun ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä opettajien työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin.
 

Arto Moilanen

OAJ:n Savon koulutuskuntayhtymän opettajat  paikalisyhdistys ry, SAKO ry  esittää, että Arto Moilanen Kuopiosta jatkaa AO hallituksen varsinaisena jäsenenä ja kantaa vastuuta AO2015 Kuopio opintopäivän ja vuosikokouksen järjestelyistä työryhmän puheenjohtajana.
 
Arton on sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorina Savon ammatti- ja aikuisopistossa Varkaudessa. Artolla on yhteisen edunvalvonnan motiivi ja halu kehittyä lisää luottamustehtävässä. 
 
Mottona : "Edunvalvonnan toimijat koulutautuisivat määrätietoisesti ja tavoitteellisesti sekä pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettut että paikallisyhdistys (erityisesti pj.) muodostaisivat kiinteän edunvalvontanyrkin".
 
Pitkäjänteistä ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista:
 • OAJ valtuuston jäsen 2014 - 2018
 • AO ry:n hallituksen jäsen 2013-> 
 • OAJ:n Pohjois-Savon alueyhdistys, OAO jaosto pj. 2013-> 
 • OAJ:n Savon koulutuskuntayhtymän opettajat py. pj. 2012-> 
 • Varkauden ammatilliset opettajat ry. pj. 2009-> 
 • Varaluottamusmies
 • Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta, varajäsen 2014->
Harrastukset: kuntosaliliikunta, hiihto, rullahiihto, vesijuoksu, lenkeily
 

Tarja Mäenpää

Lahden seudun ammatilliset opettajat ry esittää Tarja Mäenpäätä AO ry:n hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi.
 
Tarja toimii opinto-ohjaajana Salpauksessa, Hänellä on myös työkokemusta ammatillisena erityisopettajana ja  mahanmuuttajaopettajana.
 
Tarja on yhteistyökykyinen ja sitoutuu tehtäviin. Tarjan tavoitteena on tehdä töitä ahkerasi ammatillisten opettajien etujen ajamiseksi.
 
Tarja tuo mukanaan AO:n hallitukseen mukanaan opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen tietämystä ja Päijät-Hämeen näkökulmaa ammatillisen koulutuksen asioihin.
 
Tarja Mäenpää on toiminut ammattiyhdistysasioissa jo pitkään. Hänellä on kokemusta niin paikalliselta kuin valtakunnalliseltakin tasolta. 
 
Luottamustehtävät:
 • OAJ/OAO:n valtuutettu
 • LSAO ry:n hallituksen asiantuntijajäsen
Aikaisemmat luottamustehtävät:
 • luottamusmies, yksityisen opetusalan sopimus 2 aste.
 • Opettajalehden toimitusneuvoston jäsen 2005- 2011
 • STO: n hallituksen jäsen yht. 10vuotta josta 4 vuotta vpj.
 • OAO:n hallituksessa 2 kautta
 • OAJ:n järjestötoimikunnassa 1 kausi
 • OAJ:n tulo-ja palkkapoliittisessa toimikunnassa 1 kausi
 • OAJ:n hallituksen varajäsenenä 2 kautta
 • Helsingin Diakoniaopiston opettajat ry:n puheenjohtajana 6 vuotta
 • Vaasan Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen puheenjohtajana 8 vuotta
 • Pohjanmaan Akavan aluetoimikunnan puheenjohtajana 2 vuotta

Jari Jokinen

Oulun seudun ammatilliset opettajat OuAO ry esittää, että Jari Jokinen jatkaa Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä
 
Jari on töissä Oulun ammattikorkeakoulu Oy:ssä sosiaali- ja terveysalan yksikössä, jossa hän toimii päätoimisena tuntiopettajana sekä varaluottamusmiehenä. Lisäksi hän on Professorintien kampuksen kiinteistön käyttövastaava sekä turvallisuusvastaava tehden näin töitä henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden eteen. Sivutoimenaan Jari antaa opetusta ja ohjausta Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun toimipisteessä.
 
Edunvalvontakokemusta Jarilla on toistakymmentä vuotta. Hän on toiminut luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä, hallituksen jäsenenä aluksi Oulun seudun sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:ssä ja yhdistymisen jälkeen Oulun seudun ammatilliset opettajat ry:ssä. Lisäksi Jari on OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistys ry:n hallituksen varajäsen sekä vuodesta 2013 alkaen Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinainen jäsen. 
 
Jari on erittäin yhteistyökykyinen ja helposti lähestyttävä, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kannattava henkilö, jonka mielestä sovituista sopimuksista pidetään yhdessä kiinni, eikä asiaristiriitojen anneta henkilöityä. Mottona voisi olla: ”Yhteistyöllä yhteisen edun eteen.”
 

Sauli Jaara eli Samppa

Oulun seudun ammattiopisto
hankepäällikkö
 
Oulun seudun ammatilliset opettajat OuAO ry esittää Sauli Jaaraa Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi.
 
Olen 55-vuotias ammatillisen koulutuksen laaja-alainen asiantuntija. Olen toiminut opettajana Kemissä ja Oulussa. Olen ollut sekä kansallisessa että kansainvälisessä Skills-toiminnassa mukana vuodesta 1997 saakka. Olen saanut olla mukana ammatillisen koulutuksen kehitystyössä niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti sekä monessa foorumissa myös kansainvälisesti.
 
Olen jäsenenä Opettajien työttömyyskassan hallituksessa ja AO:n hallituksen varajäsenenä. Lisäksi olen toiminut sekä AOO:n hallituksessa että Oulun seudun ammatillisten opettajien hallituksen puheenjohtajana. Minulla on erittäin hyvät yhteydet opetusviranomaisiin ja asioista päättäviin politiikoihin sekä moniin koulutuksenjärjestäjiin. Työni vuoksi olen vieraillut monessa suomalaisessa ammattioppilaitoksessa.
 
Näiden taustojen vuoksi olen varsin hyvin perillä opettajien työn nykytilanteesta ja siihen liittyvistä huolista: lähiopetustuntien vähenevästä määrästä, työssäoppimisen resursoinnista jne.
 
Olen koko ammatillisen kentän edunvalvoja ja puolestapuhuja.
 

Sirpa Suomi

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää että Sirpa Suomi valitaan Ammatilliset opettajat AO ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi
 
Sirpa Suomi on Turun seudun ammatilliset opettajat ry:n jäsen ja pitkänlinjan järjestöaktiivi. Sirpa on toiminut ammatillisen sektorin pääluottamusmiehenä vuodesta 1998 Turun kaupungissa ja jatkaa nyt Turun AMK:ssa opettajien pääluottamusmiehenä.
 
Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää, että  Sirpa Suomi jatkaa Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksessa kauden 2015-2016.   Sirpa tuntee sopimukset ja säädökset sekä niiden sovellukset.  Sirpa on perehtynyt opetuksen toteutukseen eri koulutusaloilla sekä koulutuspolitiikan opettajan työhön tuomiin muutoksiin.
 
Sirpa on toiminnassaan joustava ja lähimmäisensä huomioon ottava, puhuu suoraan ja kiertelemättä. Sirpa on halukas laittamaan osaamisensa ja kokemuksensa AO ry:n jäsenten käyttöön vielä seuraavalle kaudelle.
 

Tuija Mäntsälä

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää, että Tuija Mäntsälä valitaan AO:n hallitukseen varaedustajaksi toimikaudelle 2015 - 2016
Tuija Mäntsälä toimii opinto-ohjauksen lehtorina ja luottamusmiehenä Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa, joka on yksi maan suurimmista kulttuurialan koulutusyksiköistä. 
Turun ammattikorkeakoulu noudattaa osakeyhtiönä 1.1.2014 lähtien yksityistä sopimusta. Pitkään kunnallisessa virassa toimineena opettajana myös kunnallinen edunvalvonta on Tuijalle tuttua.
 
Monet teistä tuntevatkin Tuijan, joka aloitti järjestötyön nuorena opettajana suoraan valtakunnantason edunvalvonnassa ja on sen jälkeen toiminut aktiivisesti monissa luottamustehtävissä paikallistasolla. Tuija toimii tällä hetkellä Turun paikallisyhdistyksen sihteerinä ja taloudenhoitajana sekä oman yhdistyksen taloudenhoitajana. Tuija Mäntsälä tunnetaan aikaansaavana vaikuttajana, joka tuntee monipuolisesti niin ammatillisen toisen asteen kuin ammattikorkeakoulun tehtäväkenttää ja edunvalvontatyötä.
 

Seppo Kilpiäinen

lehtori
Lapin ammattikorkeakoulu, hyvinvoinnin osaamisalue Kemi
 
Lapin ammattikorkeakoulun  ja Lappian 2. asteen hyvinvointialan opettajat KeSTO ry:stä Kemistä esittävät lehtori (KT) Seppo Kilpiäistä AO ry:n hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi.  
 
Seppo on toiminut ansiokkaasti yhdistyksemme (KeSTO ry:n) puheenjohtajana vuodesta 1995 alkaen. Hän on myös ollut koko tämän ajan oppilaitoksemme varaluottamusmies. Tänä vuonna hänet on myös nimitetty Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvoinnin osaamisalan turvallisuusvastaavaksi Kemin yksikköön. Seppo on sinnikkäästi korostanut koko puheenjohtajakautensa ajan edunvalvonnan merkitystä ja lähtenyt siitä, että ilmaista työtä ei tule tehdä. Varsinkin tänä päivänä edunvalvonnan merkitys on yhä enemmän noussut jokaisen opetustyötä tekevän arkeen jatkuvien etujen leikkaamisesitysten ja opettajan etujen turvattomuuden näkökulmasta. 
 
Seppo on myös kiinnostunut koulutuspolitiikasta ja sen merkityksestä toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perusteisiin. Ennen kaikkea tulee huomioida jokaisen opettajan pätevyyden ja osaamisen arvostus riippumatta siitä, onko henkilö substanssiaineiden opettaja vai Atto-aineiden opettaja. Kaikilla on paikkansa ja tilansa järjestelmässä. Sepolle on myös tärkeätä, että toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välillä on molempiin suuntiin toimiva ja molempien etuja tukeva yhteistyö. Mitä paremmat ja lämpimät välit meillä on keskenämme sitä paremmin tulee huomioitua opettavien opettajien ja opiskelevien opiskelijoiden edut. Siis: turvallinen valinta AO ry:n hallitukseen edustamaan toista astetta ja ammattikorkeakoulua koko laajasta Lapin maasta ja Suomesta!
 

Birgitta Mannila

FM, lehtori, luottamusmies
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 
- Jyväskylän ammattiopisto, laboratorioala
- Voionmaan lukio, kemia
 
Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry esittää Birgitta Mannilaa AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
 
Birgitta Mannila on hyvin motivoitunut jatkamaan työtään ammatillisten opettajien puolesta AO:n hallituksessa. Hän on rohkea, määrätietoinen ja aloitteellinen kehittämään toimintaa ja etsimään uusia ratkaisuja myös vaativissa ja hankalissa asioissa – yhdessä toisten kanssa.
 
Birgitta on tällä hetkellä aktiivisesti mukana edunvalvontatyössä:
 • AO ry:n hallituksen jäsen (kv-vastaava)
 • OAO:n hallituksen jäsen 
 • OAJ:n järjestötoimikunnan jäsen 
 • OAJ:n valtuutettu 
 • Luottamusmies (Jyväskylän ammattiopisto)
 • OAJ Keski-Suomen kulttuurivastaava 
Birgitan mielestä kaikessa toiminnassa onnistuminen vaatii tiedon, taidon ja tahdon ohella kehittyneitä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa verkostomaista työskentelyä ja monipuolisesti jaettuja kokemuksia yli rajojen. Ympärillämme tapahtuu koko ajan koulutuksen tulevaisuuteen vaikuttavia ja tärkeitä asioita. Birgitta korostaa sitä, että opettajien on tärkeää arvioida myös tapaansa tehdä työtä ja järjestötyötä. 
 
Mottona (Tommy Tabermannia siteeraten) ”Epäröinnin kynnyksellä kysy kuinka paljon rohkeutta uskallat tänään jättää käyttämättä?
 

Pekka Natunen

Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n ehdokas AO:n hallituksen 2015 – 2017 varsinaiseksi jäseneksi
 
Liikuntatieteellisten aineiden lehtori
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK
Hyvinvointiyksikkö
Kuntoutuksen ja sosiaalialan koulutusohjelma
 
Olen koulutukseltani Liikuntatieteiden maisteri ja toiminut nykyisessä tehtävässäni 22 vuotta – usean eri työnantajan palveluksessa. Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut mukaan usean vuoden ajan:
 • JYSTO ry:n puheenjohtaja vuodesta 2006
 • STO ry:n hallituksen varajäsen 2006 - 2010
 • JAMK / JYSTO ry:n luottamusmies elokuusta 2011 lähtien.
 • Varaluottamusmies JAMK / JYSTO ry 2002 - 2011.
 • OAJ Keski-Suomi ry:n OAO - jaoksen jäsen syksystä 2008. Jaoksessa olen toiminut sihteerinä ja kokousvastaavana.
 • AO Keski-Suomen varapuheenjohtaja 2012-2014
Luottamusmiestä tarvitaan! Tämä on realisoitunut kuluvan vuoden aikana ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja aloituspaikka uudistusten myötä. Koen tärkeimmäksi tehtäväkseni valtakunnallisessa yhdistyksessä toimimisessa nimenomaan paikallisten luottamusmiesten tukemisen ja toimintaedellytysten turvaamisen.
 

Minna Vakkuri

Helsingin ammatilliset opettajat HAO ry:n ehdokas AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on Stadin ammattiopiston tekniikan ja logistiikan toimialan yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon lehtori, ammatillinen erityisopettaja Minna Vakkuri.  Tällä hetkellä Minna työskentelee neljättä vuotta päätoimisena pääluottamusmiehenä. Lisäksi hän on OAJ:n toisen kauden valtuutettu, HAO ry:n monivuotinen hallituksen jäsen ja oppikirjailija.
 
Luottamustoimiensa hoidossa Minnan vahvuutena on laaja yhteiskunnallinen tietämys sekä lakien ja sopimusten hyvä tunteminen.  Ammatillinen koulutus on kovassa myllerryksessä ja edunvalvonnan merkitys korostuu entisestään.  
 
Opettaja on oman työnsä asiantuntija - rahoitusperusteiden muuttuessa on opettajan ammattietiikka turvattava!
 

Anni Koppanen

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen  kuntayhtymän paikallisyhdistyksen HAMO ry ehdottaa AO:n hallituksen varajäseneksi Anni Koppasta. Myös varsinainen jäsenyys on mahdollista.
 
Puutarhuri, hortonomi YAMK, lehtori, 
 
Hämeen ammatti-instituutin ja Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön luottamusmies
 
Hämeen ammatti-instituutin viherrakentamisen, puutarha-alan kasvien ja pihasuunnittelun opetus.
Edunvalvontakokemusta hän on hankkinut valtakunnan tasolla toimimalla edesmenneen Luonnonvara-alojen opettajat ry – LUOVA johtokunnan jäsenenä ja AO:n hallituksen varajäsenenä sen perustamisesta lähtien. Paikallistasolla hän on ollut edunvalvonnallisessa toiminnassa mukana vuodesta 2000. HAMO ry:n hallituksen jäsenenä hän on toiminut yhdistyksen perustamisesta lähtien. Hän on suorittanut luottamusmiehen perusopinnot ja osallistunut vuosittain OAJ:n järjestämiin luottamusmiesten koulutuspäiviin. 
 
Motto: Parempi edunvalvonnassa yksi kärttyinen keski-ikäinen akka kuin 10 kaunista oksalla…
 

Ulla Maija Nyman

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry esittää Ulla Maija Nymania AO:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi.
 
Ulla Maija on yhdistyksemme puheenjohtaja, OAJ Keski-Suomi ry:n OAO -jaoston jäsen, OAJ Keski-Suomi ry:n hallituksen jäsen, AO ry:n hallituksen varajäsen ja luottamusmies.
 
Ulla Maija  toimii ilmaisu- ja harrasteaineiden opettajana ja ammatillisena erityisopettajana Äänekoskella, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa sosiaali- ja terveysalalla. Opetustyötä Ulla Maijalle on kertynyt  yli 20 vuotta  ja  ammattiyhdistystoimintaakin melkein yhtä kauan.
 
Ulla Maija on aktiivinen sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opetuksen, osaamisen, oppimisen ja erityisopetuksen kehittäjä. Ulla Maijalle luottamusmiehenä toimiminen on tärkeä osa opettajien hyvinvoinnin ja työelämän laadun kehittämistä. Kulttuuri ja  taideharrastukset ovat Ulla Maijan sydäntä lähellä, erityisesti Jyväskylän "kässäkoulu".