Ehdokasasettelu

Ehdokkaat Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi kaudeksi 2017 - 2018 ovat

EHDOKKAAT

 

Sauli Jaara eli Samppa

Hankepäällikkö, Oulun seudun ammattiopisto OSAO
 
Miksi AO hallitukseen?
 
Kokemuksestani ja yhteistyöverkostostani on paljon hyötyä yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi.
 
Olen ehdolla Oulun seudun ammatilliset opettajat OuAO ry:n asettamana ehdokkaana AO hallitukseen varsinaiseksi/varajäseneksi.
 
Työ- ja järjestökokemus
 
Työni on jo vuodesta 1997 saakka pyörinyt hyvin paljoin Taitaja-tapahtuman ympärillä. Olen toiminut ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailuissa monella tasolla järjestäjästä koko tapahtuman päävastuunkantajaan. Viime vuosina olen toiminut kilpailujen ylituomarina. Lisäksi olen toiminut 14 kertaa kansainvälisten kilpailujen tuomarina eri pulilla maailmaa. Työhöni kuuluu myös monissa hankkeissa mukana oleminen ja opetuksen kehitystyö sekä yritysyhteistyö.
 
Työni kautta olen luonut erittäin kattavan yhteistyöverkoston eri koulutusaloihin ja aloilla toimiviin opettajiin ja tukihenkilöihin. Samoin yritysten kanssa tekemä yhteistyö on avannut monia näköaloja eri alojen koulutukseen. Olen tutustunut monien eri alojen opettajien huoliin ja epävarmuustekijöihin.
 
Olen toiminut aiemmin AO:n hallituksen varsinaisena- ja nyt muutamia vuosia hallituksen varajäsenenä.
 
Olen opettajien työttömyyskassan hallituksen jäsen, ja raportoin työttömyyskassan tilanteesta kuukausittain AO:n hallitukselle missä milloinkin mennään ja miltä näyttää tulevaisuus työttömyyskassan näkökulmasta.
 
Olen OuAO:n hallituksen varajäsen.
 

Arto Moilanen

OAJ:n Savon koulutuskuntayhtymän opettajat paikallisyhdistys ry, SAKO ry esittää AO hallituksen varsinaiseksi jäseneksi  1.1.2017 -  31.12.2018 Arto Moilasta, lehtori ja sähkötöiden johtaja, sähkö- ja automaatiotekniikka Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio / Varkaus.
 
Pitkäjänteistä ja aktiivista edunvalvontaa ja vaikuttamista.
 
Luottamustehtävät:
Luottamusmies 1.12.2016 alkaen Varkaus
OAO hallituksen varajäsen 11.5.2016 alkaen
OAJ:n järjestö- ja viestintätoimikunnan varajäsen 11.5.2016 alkaen
OAJ valtuuston jäsen 2014 - 2018
OAJ Pohjois-Savon alueyhdistys hallituksen jäsen ja
OAO jaosto puheenjohtaja 2013->
AO ry:n hallituksen jäsen 2013->
OAJ:n Savon koulutuskuntayhtymän opettajat py., puheenjohtaja 2012->
Varkauden ammatilliset opettajat ry puheenjohtaja 2009-2015.
Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta, varajäsen 2014- ja varsinainen jäsen 2015 kevät -2016.
 
Olen ammatinopettaja ja OAJ- aktiivi: OAJ:n valtuutettu, paikallis- ja alueyhdistyksen OAO jaoston pj, AO hallituksen jäsen ja luottamusmies. Järjestö- ja luottamustoimet vaativat pitkäjännitteistä työtä. Haluan kehittää ja valvoa opettajien etuja yhteistyössä muiden kanssa. Säästötoimet opetuksen kustannuksella on minivoitava.
 

Jari Jokinen

Oulun seudun ammatilliset opettajat OuAO ry esittää, että Jari Jokinen jatkaa Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä
 
Jari toimii lehtorina ja luottamusmiehenä Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n Kontinkankaan kampuksella, jossa annetaan monialaista sosiaali- ja terveysalan opetusta. Lisäksi hän on Kontinkankaan kampuksen kiinteistön turvallisuus- ja tilavastaava sekä Oulun ammattikorkeakoulun varaturvallisuuspäällikkö tehden näin joka päivä töitä henkilökunnan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden eteen.
 
Edunvalvontakokemusta Jarilla on toistakymmentä vuotta. Hän on toiminut luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä, hallituksen jäsenenä aluksi Oulun seudun sosiaali- ja terveysalan opettajat OuSTO ry:ssä sekä yhdistymisen jälkeen Oulun seudun ammatilliset opettajat OuAO ry:ssä. Lisäksi Jari on OAJ:n Oulun seudun ammatillisen koulutuksen paikallisyhdistys ry:n hallituksen varajäsen ja 1.1.2017 alkaen varsinainen jäsen sekä vuodesta 2013 alkaen Ammatilliset opettajat AO ry:n ja syksystä 2016 alkaen OAJ:n ammatilliset opettajat OAO ry:n hallituksen varsinainen jäsen. Lisäksi toimin OAO:n viestintäryhmän jäsenenä sekä näiden AO:n nettisivujen ylläpitäjänä.
 
Jari on erittäin yhteistyökykyinen ja helposti lähestyttävä, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa kannattava henkilö, jonka mielestä sovituista sopimuksista pidetään yhdessä kiinni, eikä asiaristiriitojen anneta henkilöityä.
 
 

Ulla Jauhiainen

Yhdistys, jota ehdokas edustaa: Laurean opettajat ry.

Ilmoittaudun ehdokkaaksi hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi

Oppilaitos tai yksikkö, jossa olen töissä : Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Työtehtävät: Lehtori/ opetus- ja koulutustyö, täydennyskouluttaja, luottamusmies, työhyvinvointiryhmän jäsen, Laurean opettajat ry:n varapuheenjohtaja, AO Akatemian ensimmäisen kurssiryhmän jäsen

 

Koulutus: TtM, opiskelen työn ohessa Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa (syksy 2016-kevät 2018);  korkeakouluhallinnon perusopinnot, Sairaanhoitaja

 

Vahvuudet: tulevaisuuteen uskova vahva tiimityöskentelijä, alati uusien mahdollisuuksien ja ennakkoluulottomien ratkaisujen etsijä ammatillisen koulutuksen ja osaamisen kentällä

” Yhdessä enemmän”

 

Motto:

Ammatillinen osaaminen mahdollistettava: opiskelijoille riittävästi yksilöllisiä ammatillisen opetuksen ja koulutuksen väyliä valmistua kunniakkaasti ammattiin – ja opettajille työrauha.

 

 

Arto Vettenranta

 

AO Keski-Suomi esittää Arto Vettenrantaa AO:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi. Arto työskentelee Jämsän ammattiopistossa metsäalan opettajana.

 

AO:n jäsenistö koostuu eri alojen ja OVTES:n eri liitteiden opettajista. Sopimusten kehittämiseksi, työaikakokeilujen onnistumiseksi ja ”reformin” läpiviemiseksi näemme, että hallituksessa on oltava edustaja jokaisesta edustamastaan liitteestä.

 

Edunvalvontakokemusta Arto on hankkinut parinkymmenen vuoden ajalta luottamusmiehen, pääluottamusmiehen ja palkkasihteerin tehtävissä. Aktiivinen toiminta paikallistasolla, OAJ Keski-Suomen alueella sekä valtakunnan tasolla AO ry:n tehtävissä ovat lisänneet hänen ymmärrystään ja kykyään nähdä asioita laajasti.

 

Arton mottona onkin, että eri alojen osaajien yhteistyöllä saadaan aikaan positiivista muutosta vaikeidenkin aikojen läpäisemiseksi. Opettajien työoloja ei paranneta kertarysäyksellä vaan eteenpäin on mentävä pienin askelin. Ainoastaan niihin kyetään vaikuttamaan ja toteutuessaan niistä syntyy suuria asioita.

 

 

Seppo Kilpiäinen

 
KeSTO ry esittää hallituksemme puheenjohtajaa Seppo Kilpiäistä AO ry:n hallitukseen joko varsinaiseksi tai varajäseneksi. Lapin ammattikorkeakoulun opettajat ovat yhdistämässä jäseniensä voiman perustamalla OAJ:n Lapin ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys ry:n vuoden 2017 alusta.   
 
On tärkeätä, että Lapin ammattikorkeakoulun tuleva yhdistys (tällä hetkellä vielä edustan KeSTO ry:tä) saisi jäsenen puolustamaan ja kehittämään edunvalvontaa, koulutuspolitiikkaa ja muita jäsenten kannalta tärkeitä asioita myös ihan pohjoisessa. AMK:n ja toisen asteen rooli maakunnassa työnantajana, kouluttajana ja kehittäjänä on tärkeä asia.  Olen KeSTO ry:n puheenjohtajana ollut jo pitkään ja olen toiminut myös varaluottamusmiehenä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa.
 
Tulevaisuuden kannalta on tärkeätä huomioida se, että AO:n edunvalvontaorganisaatiossa (esim AO:n valtakunnallisessa hallituksessa) tulisi tapahtua tietyin väliajoin nopeampaa vaihtuvuutta, jotta uudet ajatukset ja toimintamallit saisivat tilaa ja etenemismahdollisuuksia. Jonkin verran vaihtumista aina tapahtuu ja se on hyvä asia, mutta onko vaihtumista riittävästi?
 
Kemi 09.11.11.2016 Seppo Kilpiäinen Lapin ammattikorkeakoulu, hyvinvoinnin tulosalue (hoitotyö, terveyden hoitotyö, gerontologia (geronomi), fysioterapia, liikunta- ja vapaa-aika sekä sosionomikoulutus.

 

 

Seija Siitonen

Hiusalan opettaja, Hyria koulutus Oy

 

OAJ:n Hyrian opettajat ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi 
 
Koulutukseltaan Seija on parturi-kampaaja-alan ammatinopettaja ja työskentelee hiusalan ammatinopettajana Hyria koulutus Oy:ssä. 
Seija on hoitanut ammatillisten opettajien asioita paikallisella, alueellisella ja valtakunnan tasolla vuosikymmenten ajan. Hän on suoraselkäinen ja määrätietoinen vaikuttaja. Seija tekee mitä lupaa pyyteettömästi ja itseään säästämättä. Seija omaa vahvat yhteistyö- ja sosiaaliset taidot.
 
Seijan luottamustehtäviä 
 • AOO ry:n hallituksen jäsen 2011-2012 ja AO ry:n hallituksen varajäsen 2012-2015 ja varsinainen jäsen 2016-, AO ry:n koulutustiimissä v. 2012-
 • Hyvinkään kaupungin JUKOn luottamusmiestehtävissä 1990-2009, Hyrian opettajien pääluottamusmies 2009 -2015. Varaluottamusmies 2015- (Sivistan alainen oppilaitos)
 • Ay-aktiivi vuodesta 1985 (pj, siht, rahastonhoitaja…)
 • OAJ:n Hyrian opettajat ry:n varapuheenjohtaja 2016-
 • AO ry:n hiusalan opettajien jaoston puheenjohtaja
 • OPH:n kauneudenhoitoalojen koulutustoimikunnan jäsen
 

Riitta Ristlakki

Helsingin ammatilliset opettajat HAO ry esittää Riitta Ristlakkia AO ry:n hallitukseen joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi kaudelle 1.1.2017–31.12.2018. Riitta työskentelee Helsingissä Stadin ammattiopistossa koordinoivana opinto-ohjaajana.
 
Riitta tuli Helsinkiin vuonna 1985 työn perässä kotiseudultaan Pohjois-Karjalasta. Hän toimi hotelli-, ravintola- ja catering-alalla erilaisissa tehtävissä ennen opettajauraansa. Vuodesta 1992 lähtien Riitta on ollut opettajana. Tällöin hän oli mukana myös Kotitalousopettajien hallituksessa. Opettajan työn ohella Riitta on kouluttautunut erityisopettajaksi ja opinto-ohjaajaksi. Vuodesta 2013 alkaen Riitta on työskennellyt koordinoivana opinto-ohjaajana. Riitta on nähnyt nuorten kouluttautumisen toisella asteella myös omien lastensa opiskelujen kautta.
 
Riitta Ristlakki aloitti luottamusmiesuransa 2000-luvun alussa. Hän toimi ensin varaluottamusmiehenä ja vuosina 2005–2014 luottamusmiehenä. Riitta on ollut HAO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä vuodesta 2008. Näiden luottamustehtävien lisäksi hän on toiminut OKKA-säätiön ympäristösertifioijana. Riitta oli mukana ohjausryhmässä perustettaessa yli 15 000 opiskelijan Stadin ammattiopistoa. Nyt hän on Taitaja2017 –ohjausryhmän jäsen sekä Stadin ammattiopiston moniammatillisen opiskelijahuoltoryhmän jäsen. Riitta on mukana erilaisissa työryhmissä suunnittelemassa esim. hankkeita yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. Helsingin Opetusvirastossa.
 
Vankan ammattitaidon ja pitkän kokemuksen lisäksi Riitta Ristlakki on ihmisenä positiivinen, rakentava ja ratkaisukeskeinen. Työn lisäksi hän on neljän lapsen äitinä tottunut tekemään monta työtä yhtä aikaa ja organisoimaan tehokkaasti niin, että asiat sujuvat ja etenevät.
 
 

Anni Koppanen

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Hämeen ammatti-instituutti Oy:n paikallisyhdistys HAMO ry esittää, että Anni Koppanen jatkaa Ammatilliset opettajat ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä 1.1.2017 – 31.12.2018. Myös varajäsenyys on mahdollista.

Anni on vihertuotannon lehtorina Hämeen ammatti-instituutin Lepaan yksikössä. Koulutukseltaan Anni on puutarhuri, hortonomi, hortonomi amk ja hortonomi YAMK ja puutarhaopettaja. Hän on opettanut sekä ammattikorkeakoulussa että toisella asteella ammatillisessa oppilaitoksessa.

Paikallisessa edunvalvonnassa Anni on ollut mukana vuodesta 1990. Nyt hän on työnantajakohtaisen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja. Hän on ollut oman yksikkönsä luottamusmies ja nyt hän on Hämeen ammatti-instituutin vara pääluottamusmies.

Valtakunnallisessa edunvalvonnassa Anni on ollut Luonnonvara-alojen opettajat ry :n (LUOVA) johtokunnan jäsen ja sen lakkauttamisen jälkeen hän on ollut ensin AO:n hallituksen varajäsen ja viimeisen kauden hän on ollut sen varsinaisena jäsenenä. Anni on OAO:n hallituksen varsinainen jäsen.

Anni edustaa AO:n hallituksessa riviopettajia ja hän tuo keskusteluun oppilaitosten arkirealismia. Anni on reipas ja joskus räyhäkkä, aktiivinen ja iloinen yhteisten asioiden ajaja.
 
 

Polamo Markku

Yhdistys jota edustan on Espoon ammatilliset opettajat ry.
Espoon ammatilliset opettajat ry on asettanut minut ehdolle Ammatilliset opettajat AO ry hallitukseen varsinaiseksi/varajäseneksi.
 
Toimin kiinteistöpalvelualan kouluttajana Omnian aikuisopiston Leppävaaran toimipaikassa. Olen ammatillinen erityisopettaja ja LVI-insinööri.
Olen toiminut pian 20-vuotisen opettajan urani varrella opettajayhdistyksen puheenjohtajana ja hallituksessa, luottamusmiehenä sekä nyt kolmatta vuotta OAJ-valtuustossa valtuutettuna. OAJ-pääkaupunkiseudun toiminnassa olen ollut koko sen viisivuotisen historian ajan.
 
Miksi ehdolle AO:n hallitukseen:
AO ja sen hallitus on näinä ammatillisen reformin aikoina tärkeä vaikuttamisen kanava. Olen ehdolla hallitukseen koska haluan ajaa ammatillisen koulutuksen etuja ottaen huomioon paikalliset ja valtakunnalliset haasteet. AO tarvitsee hallitukseensa parhaat voimat, siksi minut kannattaa valita. Yhdessä olemme vahvoja!
 
Kuka olen:
Olen ammatillisen erityinen aikuiskouluttaja ja erityisopettaja pääkaupunkiseudulta. Kokemusta erilaisista ja eri-ikäisistä opiskelijoista olen saanut yli 19 vuoden ajan Vantaalta, Helsingistä ja Espoosta. Kunnallinen, yksityinen ja kuntayhtymä työnantajana ovat minulle tuttuja. Työyhteisössä ja ammattiyhdistystoiminnassa olen aktiivinen ja toimeenpaneva. En pelkää laittaa itseäni likoon hyvien tavoitteiden puolesta. Henkilökohtainen asema ei ole minulle se tärkein, tärkeintä minulle on  oikeudenmukaisuus sekä opiskelijan ja opettajan etu. Olen hyvä verkostoitumaan ja tinkimätön ajamaan tärkeitä asioita.
 
Kotijoukoissa minulla on 18-vuotias poika ja 7-vuotias tytär sekä vaimo. Ay-toiminnan lisäksi harrastan kaikenlaista liikuntaa ja kulttuuria mm. teatteria ja musiikkia.
 
 

Heidi Savolainen

Lahden sosiaali- ja terveysalan opettajien ehdokas Ammatillisten opettajien, AO, hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi
 
Koulutus: Terveystieteiden maisteri, SHO, terveydenhoitaja, sairaanhoitaja 
Työtehtävät:  Ammatillinen opettaja vuodesta 1994 alkaen, Amk –lehtori 21 vuotta Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Lahden ammattikorkeakoulussa
Tällä hetkellä Lahden ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori ja 50 % työsuojeluvaltuutettu
 
Yhdistystoiminnasta 20 vuoden kokemus:
 • luottamusmies
 • Sosiaali - ja terveysalan opettajien hallituksessa vuodesta 1994 ja edelleen
 • varapuheenjohtaja vuosina 2012- 2013 ja
 • puheenjohtaja vuodesta 2013 ja edelleen
 • Lahden paikallisyhdistyksen, nykyisin Alueyhdistys, hallituksen jäsen ja sihteeri vuosina 2004 -2007
 • Päijät- Hämeen Alueyhdistyksen hallituksen varajäsen
 • Alueyhdistyksen ammatillisen jaoksen sihteeri ja koulutustyöryhmän jäsen
 • AO:n hallituksen varajäsen vuodesta 2012 ja koulutustiimin jäsen
 • Opetushallituksen asettaman terveysalan koulutustoimikunnan varsinainen jäsen
 • Akavan aluejohtoryhmän jäsen 1.1.2017 alkaen
Lahden ammattikorkeakoulu aloitti yksityisenä ammattikorkeakouluna 1.1.2015 ja tuolloin Heidi valittiin  työsuojeluvaltuutetuksi. 
 
Keskiössä tällä hetkellä: rajut leikkaukset ovat tuoneet oppilaitoksiin epävarmuutta työn jatkumisesta, irtisanomisia, resurssien vähenemistä, omaan työhön vaikuttamisen vähentymistä ja opettajien henkisen kuormittumisen lisääntymistä
 
Muutoksen keskellä on tärkeää muistaa työhyvinvointi: sen tulee olla sekä työnteon lähtökohta että tavoite. Omasta työkyvystä ja jaksamisesta huolehtimiseen samoin kuin sopimuksista kiinni pitämiseen jäsenistö tarvitsee tukea luottamushenkilöiltä.
 
 

Tarja Mäenpää

Lahden seudun ammatilliset opettajat ry
esittää Tarja Mäenpäätä AO ry:n hallitukseen varsinaiseksi tai varajäseneksi.
 
Tarja toimii opinto-ohjaajana Salpauksessa. Hänellä on työkokemusta  ammatillisena erityisopettajana ja  mahanmuuttajaopettajana.
 
Tarja on yhteistyökykyinen ja sitoutuu tehtäviin. Tarjan tavoitteena on tehdä töitä ahkerasi ammatillisten opettajien etujen ajamiseksi.
 
Tarja tuo mukanaan AO:n hallitukseen vankkaa järjestökokemusta ja osaamista myös opinto-ohjauksen ja erityisopetuksen sekä Päijät-Hämeen näkökulmaa ammatillisen koulutuksen asioihin.
 
 

Tuija Mäntsälä

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää, että Tuija Mäntsälä valitaan AO:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi toimikaudelle 2017 – 2018.
 
Tuija Mäntsälä toimii lehtorina ja luottamusmiehenä Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiassa, joka on yksi maan suurimmista monialaisista kulttuurialan korkeakouluista. Taideakatemian entisten ja nykyisten opiskelijoiden loistavia taide-esityksiä nähdään myös AO2016–tapahtumissa Turun Logomossa.
 
Tuija aloitti järjestötyön nuorena opettajana suoraan valtakunnantason edunvalvonnassa ja on sen jälkeen toiminut monissa luottamustehtävissä paikallis- ja aluetasolla. Tällä hetkellä hän toimii OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen ja sen OAO-jaoston sihteerinä sekä OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen taloudenhoitajana ja koulutussihteerinä. Luonnollisesti Tuija Mäntsälä toimii aktiivisesti myös oman taustayhdistyksensä, TuSAO ry:n, hallituksessa.
 
Turun ammattikorkeakoulu Oy noudattaa yksityistä AVAINTA:n sopimusta - joskin Tuija on pitkään toiminut myös ammatillisen toisen asteen opettajana kunnallisella sopimusalueella.  Suuren ja monialaisen ammattikorkeakoulun luottamusmiehenä ja pitkänlinjan järjestöaktiivina monenlainen edunvalvontatyö on hänelle tuttua.  Tuija Mäntsälä tunnetaan yhteistyökykyisenä, aikaansaavana vaikuttajana ja järjestöpoliitikkona, joka tuntee monipuolisesti niin ammatillisen toisen asteen kuin ammattikorkeakoulun tehtäväkenttää.
 
Turun seudun ammatilliset opettajat ovat yhteistyössä ja Tuijan ammattimaisella otteella luoneet marraskuiseen viikonloppuun laadukkaan tapahtumakokonaisuuden. Nyt Tuija Mäntsälän taidot ja asiantuntemus ovat tarjolla AO ry:n käyttöön.
 
 

Marjut Polviander

Ammattiopisto Livian py esittää Marjut Polvianderia AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
 
Marjut on hoitotyön lehtori, ammatillinen erityisopettaja ja sosiaali- ja terveysopiston erityisopetuksesta vastaava. Hän on oppilaitoksensa pääluottamusmies, jonka edustettaviin kuuluu opettajia myös luonnonvara-alalta. Lisäksi hän on OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallituksen jäsen ja OAO-jaoston puheenjohtaja. Marjut on valittu myös Akavan aluejohtoryhmän jäseneksi ja Ammatilliset erityisopettajat ry:n hallituksen varajäseneksi.
 
Valoisalla ja ihmisläheisellä Marjutilla on erinomaiset edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen työkokemuksensa, verkostojensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Pitkä ura ammatillisissa oppilaitoksissa sekä monipuolinen kokemus opetustehtävissä takaavat erinomaisen asiantuntemuksen niin nuoriso- kuin aikuiskoulutuksestakin.
 
Marjut on pitkän linjan yhteistyökykyinen järjestöaktiivi, jonka keskeisenä tavoitteena on saada kaikki opettajan työ näkyväksi ja palkanmaksun piiriin. Ammatillisen koulutuksen reformissa tulee huolehtia siitä, ettei opettajuus pääse näivettymään tai kokonaan katoamaan. Opettaja on jatkossakin koulun sydän, josta täytyy pitää hyvää huolta!
 
 

Ulla Maija Nyman

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. esittää Ulla Maijaa AO ry:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi kaudelle 1.1.2017 -  31.12.2018.

Ulla Maija on Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opettaja ja ammatillinen erityisopettaja. Ulla Maija työskentelee ammatillisen perustutkinnon ja aikuiskoulutuksen opettajana opettaen sekä yhteisiä aineita että ammatillisia aineita.

Ulla Maija on aktiivinen ja aikaansaava järjestötoimija. Hän on oppilaitoksessamme sekä luottamusmies että varapääluottamusmies ja hoitaa kaikkien jäseniemme asioita omaten asiantuntemuksen edunvalvonnasta koskien kaikkia opettajaryhmiä. Ulla Maija tuntee kaikki C-osion liitteet ja E-osion ja toimii tehokkaasti ammatillisten edunvalvonnan hyväksi. Olemme tyytyväisiä aktiiviseen ja helposti lähestyttävän ay-aktiivin toimintaan.

Ulla Maija toimii oman yhdistyksemme hallituksen varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Paikallistasolla hän toimii Äänekosken OAJ:n paikallisyhdistyksen hallituksessa varsinaisena jäsenenä ja varapuheenjohtajana, aluetasolla OAJ Keski-Suomen OAO-jaoksen jäsenenä ja OAJ Keski-Suomen hallituksen varsinaisena jäsenenä ja valtakunnan tasolla AO ry:n hallituksen varajäsenenä.
 
 

Leena Teittinen

Vantaan ammatilliset opettajat ry.esittää hallituksen varsinaiseksi/varajäseneksi yhdistyksen  puheenjohtaja Leena Teittisen. Hän työskentelee marata-alan lehtorina ja kokkien ammatinopettajana Vantaan ammattiopisto Variassa  ja ammatillisten opettajien luottamusmiehenä.
 
Olen kokenut, toimiva ja sitoutunut ammattiyhdistysaktiivi. Taustani on Ammatillisten opettajien eli AOO/AO/OAOn toimintahistoriassa. Tällä hetkellä toimin OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen 1.varapuheenjohtajana ja Pääkaupunkiseudun ammatillisten opettajien puheenjohtajana.
 
OAJ Vantaan paikallisyhdistyksen sihteerinä ja yhtenä sen perustajista olen ollut kehittämässä työantajakohtaista paikallisyhdistystä ja kaikkien opettajaryhmien luottamusmiestoimintaa. Pitkän OAJn järjestötoimikunnan jäsenyyden ja sittemmin varapuheenjohtajuuden ansiosta pystyin vaikuttamaan järjestön toimintakulttuuriin ja sisältöihin sekä tuomaan esille ammatillisten näkemyksiä ja tarpeita.
 
Valtuustossa olen OAO valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Yhteistyössä ja asioihin kantaa ottaen olemme saaneet ammatillisten asiat myös muiden opettajaryhmien tietoisuuteen ja toiminnan agendalle.
 
OKMn koulutustoimikuntatyö tutkintojen ja opsien osaamisen kehittämisen-prosessissa on ollut paikka, jossa olen vahvasti ilmaissut ammatillisten opettajien näkökulman ja onnistunut yhteistyössä muiden kanssa saamaan Jotain Rotia! ennakoituihin suunnitelmiin.
Ammatillinen reformi ja vuosityöaikakokeilusuunnitelmat tarvitsevat nyt erityisesti ammatillisen jäsenkentän toimenpiteitä. Niihin pitää paneutua hyvin ja vaikuttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Siihen tarvitaan tietoa, kokemusta ja sitoutumista. Olemme kaikkein vahvimpia yhdessä. Pitkä kokemukseni ja paneutuva työtapani ovat jäsenten käytettävissä.