EHDOKASASETTELU

Ehdokkaat Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi, varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi kausiksi 2018 - 2019 ovat

PUHEENJOHTAJA- JA VARAPUHEENJOHTAJAEHDOKKAAT

Jouko Karhunen

Oulun seudun ammatilliset opettajat OuAO ry esittää Jouko Karhusta AO ry:n puheenjohtajaksi / varapuheenjohtajaksi.

Jouko on pääluottamusmies ja lehtori Oulun ammattikorkeakoulussa. Joukolla on pitkäaikainen opettaja- ja edunvalvontakokemus niin ammattiopistosta kuin ammattikorkeakoulustakin.
 
Jouko on luonteeltaan rakentava ja hyvä neuvottelija. Jouko on ollut kohta kaksi vuotta AO:n puheenjohtajana ja OuAO esittää hyvin sujuneelle kaksivuotiskaudelle jatkoa.

Joukon mielestään taloudellisestikin vaikeina aikoina tulee noudattaa työ- ja virkaehtosopimuksia ja pitää huolta työhyvinvoinnista. Hänen mielestään AO:n äänen tulee kuulua niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin tasolla.

AO:n hallituskollegan luonnehdinta Joukosta ja varapuheenjohtajasta:

Anni Koppanen:

”AO:n hallitustyöskentelyssä Jouko Karhunen on mielestäni selväsanainen, yhteistyökykyinen, laajempia kokonaisuuksia hahmottava edunvalvonnan asiantuntija, joka tietää ja ottaa asioista selvää ja toimii aktiivisesti parantaakseen jäsenistön edunvalvontaa ja tietoisuutta yhteisistä edunvalvontaan vaikuttavista asioista. Edunvalvonta ja valtakunnallinen hallitustyöskentely on muuttunut aina vain vaativammaksi tehtäväksi ja siksi kannatan edunvalvonnassa kokenutta Jouko Karhusta jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana.
Puheenjohtajana hän on onnistunut tehtävässä erinomaisesti ja siksi puheenjohtajavaihdokselle ei ole mielestäni tarvetta kahden vuoden jälkeen.
 
Birgitta Mannila on toiminut varapuheenjohtajana kaksi vuotta ja hän on myös vienyt AO:n toimintaa eteenpäin. Hän on erittäin yhteistyökykyinen ja aktiivinen toimija eikä häntäkään kannata mielestäni vaihtaa kahden vuoden jälkeen.”

Karhusen pitkäaikainen motto on: ”Yhteistyöllä tuloksia jäsenille”
 
Jouko karhusen edunvalvonnan CV

Kirsi Vartiainen

Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry esittää Kirsi Vartiaista Ammatilliset opettajat AO ry hallituksen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.
 
AOn puheenjohtajaksi tarvitaan henkilö, joka on valmis yhteistyöhön, jolla on kyky ja osaaminen nähdä tulevaisuuteen ja joka on valmis näkymään ja ottamaan kantaa. Nyt tarvitaan uusia tuulia yhdistyksen toimintaan ja nykyisten toimijoiden hiljaista tietoa on siirrettävä aktiivisesti uusille toimijoille.
 
Kirsi on luotettava, yhteistyökykyinen ja aikaansaava Pohjois-Karjalan aikuisopiston hoitotyön opettaja, jolla on pitkä työkokemus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja perustutkinto- ja aikuiskoulutuksesta. Perustyönsä ohessa Kirsillä on laaja osaaminen ammattiyhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Hän on Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n puheenjohtaja (edustamme alueen toisen asteen ammatillisia opettajia ja Karelia AMK:n sosiaali- ja terveysalan opettajia) ja edustaa ammatillisia opettajia OAJ Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen hallituksessa. Kirsi osallistui STO-Akatemiaan vuonna 2011. Hän on ollut varajäsenenä Ammatilliset opettajat AO ry hallituksessa vuosina 2014-2016 ja varsinaisena jäsenenä vuodesta 2016 sekä jäsenenä OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmässä ja varajäsenenä OAO hallituksessa.
 
Ammattiyhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa tavoitteena ovat tasapuoliset palkat ja työsuhde-edut sekä ammatillisten opettajien profession vahvistaminen ja työhyvinvointi. Kirsin työnantaja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (vuonna 2018 Riveria) on mukana vuosityöaikakokeilussa ja hän on ollut aktiivinen ammatillisen reformin toteutuksessa.
 

Marjut Polviander

Lehtori, erityisopettaja Marjut Polviander AO ry:n varapuheenjohtajaksi

Marjut Polviander on Ammattiopisto Livian sosiaali- ja terveysalan lehtori ja ammatillinen erityisopettaja.

Marjut on pitkän linjan järjestöaktiivi ja ammattiopisto Livian pääluottamusmies ja sosiaali- ja terveysalan sekä metsä- ja puualan opettajien luottamusmies.

Marjut toimii useissa luottamustehtävissä, kuten

 • AO ry:n hallituksen varajäsenenä
 • OAJ Varsinais-Suomen hallituksen jäsenenä
 • OAJ Varsinais-Suomen OAO-jaoston puheenjohtajana
 • Ammatilliset opettajat AO ry:n SoTe-jaoston sihteerinä
 • Akavan aluejohtoryhmän jäsenenä
 • Ammatilliset erityisopettajat ry:n hallituksen varajäsenenä
 • OAJ:n ammattiopisto Livian py:n hallituksen jäsenenä

OAJ:n Ammattiopisto Livian py esittää Marjut Polvianderia Ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtajaksi.

Sirpa Suomi:

Valitaan Marjut Polviander AO ry:n varapuheenjohtajaksi!

Marjut Polviander on sosiaali- ja terveysalan opettajien keskuudessa tunnettu opettajien edunvalvontaan keskittyneenä yhdistysaktiivina.
Marjut tuntee opetusalan järjestötoiminnan niin valtakunnan kuin alue- ja paikallistasolla.
Marjutilla on kokemusta paikallisen tason edunvalvonnasta ja neuvotteluista työnantajan kanssa.
Marjut on yhteistyökykyinen, toimeen tarttuva, kokonaisuuksia hahmottava ja päämäärätietoinen järjestöaktiivi.

Valitessaan Jouko Karhusen ja Birgitta Mannilan rinnalle varapuheenjohtajaksi Marjut Polvianderin, AO ry:n jäsenet saavat vastinetta odotuksilleen eli tuloksellista edunvalvontaa, yhteistyötä ja yhdistystoimintaa.

Suosittelen teitä valitsemaan Marjutin AO ry:n varapuheenjohtajaksi.

Turku 9.11.2017
Sirpa Suomi,
Turun seudun ammatilliset opettajat AO ry:n jäsen
OAJ Varsinais-Suomen puheenjohtaja
OAJ:n valtuuston jäsen
OAJ:n pääluottamusmies, Turun ammattikorkeakoulu

Marjut Polvianderin edunvalvonnan CV

Birgitta Mannila

Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry esittää Birgitta Mannilaa Ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtajaksi.
 
Birgitta on toiminut Jyväskylän ammattiopistossa laboratorioalan opettajana ja opettaa nykyisin, laboratorioalan koulutuksen lakattua, kemiaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Schildtin lukiossa. Laaja-alainen kokemuksen kautta hankittu koko toisen asteen koulutuksen tuntemus ja osaaminen ovat hyödyksi koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa sekä edunvalvonta- ja järjestötyössä.
 
Birgitalla on vuosien kokemus opetus-, kehittämis- ja edunvalvontatyöstä ja hän on ollut AO:n varapuheenjohtajana pian yhden kauden. Hän on aloitteellinen, rohkea ja määrätietoinen kehittäjä, joka innostuu ja arvostaa yhdessä tekemistä. Birgitan mielestä kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki toimijat osaltaan rakentavat luottamusta ja tietä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Edunvalvonnassa on olennaista tunnistaa eri osa-alueiden linkittyminen toisiinsa ja niiden kaikkien merkitys kehittymisen ja vaikuttavan toiminnan aikaansaamiseksi.
 
Birgitta korostaa, että kaikessa toiminnassa onnistuminen vaatii tiedon, taidon ja tahdon ohella hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa verkostomaista työskentelyä ja kokemusten jakoa eri toimijoiden kesken.
 
Päivi Koppanen:
 
"AO:n varapuheenjohtajan tehtävästä seuraa yleensä myös tehtäviä OAJ:ssa ja OAO:ssa. OAO:n puheenjohtajana olen saanut tehdä tiivistä yhteistyötä Birgitan kanssa OAO:n työvaliokunnassa, kun Birgitta on toiminut OAO:n varapuheenjohtajana. Hänen vastuullaan ovat olleet OAO:n viestintä ja koulutussihteerin tehtävät. Yhteistyö on sujunut rakentavasti ja saumattomasti. Birgitta on kehittänyt OAO:n viestinnän aivan uudelle tasolle. Tänään olemme moderni toimija. Uudet tavat ja välineet on otettu käyttöön viestinnässä.
 
Birgitalla on meistä ammatillisista ehkä vankin kokemus järjestörakenteen käytännön kehittämisestä paikallisesti ja alueella. Valtakunnan tasolla Birgitan OAJ:n järjestö- ja viestintätoimikunnan varapuheenjohtajuus ja OAO:n viestintätyöryhmän vetovastuu muodostavat toimivan kokonaisuuden ja sitovat sen tiiviisti OAJ:n kokonaisuuteen.
 
Mielestäni Birgitan osaamista kannattaa käyttää jatkossakin AO:n varapuheenjohtajana."
 
Birgitta Mannilan edunvalvonnan CV
 
 

Sirkka Saarikoski

Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry:n ehdokas Ammatilliset opettajat AO ry:n puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.
 
Tampereen seudun ammattiopisto, Santalahdentien yksikkö, lehtori ammatilliset aineet, opinto-ohjaaja, työsuojeluvaltuutettu.
 
 
Satu Railo, hiusalan lehtori Novida-ammattiopisto ja lukio, Loimaa:
 
"Sirkka AO:n puheenjohtajaksi seuraavaksi kaudeksi! Nyt on aika äänestää puheenjohtajaksi nainen, jolla tietoa, taitoa ja tahtoa hoitaa ammatillisen toisen asteen, aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun opettajien asioita. Pinkki Lady on kiertänyt Suomea ristiin ja rastiin kohdaten opettajia silmästä silmään ja kuunnellut opettajien ajatuksia ja huolia ajaen AO:n jäsenten asioita tasapuolisesti. Sirkka Saarikoski on varsinainen tietopankki pienoiskoossa, jolta vastauksia tulee kuin ”apteekin hyllyltä”! Sirkalla on monipuolinen koulutus ja pitkä työkokemus monella osa-alueella. Sirkalle on tärkeätä huolehtia ammatillisten opettajien edunvalvonnasta ja työhyvinvoinnista, joten nyt kaikki liputtamaan uudeksi AO:n puheenjohtajaksi Sirkka Saarikoski!"
 
Karita Haapaniemi, lehtori, Lahden sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:
 
Nyt on puheenjohtajaehdokkaana energinen ja aikaansaava Sirkka,
Hän hoitaa meidän ammatillisten(amk, aikuis, 2.-aste) asioita ammattitaidolla ja intohimolla, kenttänä koko Suomi.
Osaamista löytyy mm. työsuojelusta, luottamushenkilön kentästä, palkkapolitiikasta, tutkinnon perusteista, VESn pykälistä, yhdistystoiminnasta sekä ovella kolkuttavasta reformista.
Sirkka on tehnyt työtä AOn varapuheenjohtajana jäsenistöstään huolehtien, asiat loppuun asti hoitaen. Hän on luotettava, siis erinomainen puheenjohtajaksi.
 
Sirkka Saarikosken edunvalvonnan CV
 

Juha Lindström

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää Juha Lindströmiä Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi.
 
AO ry:n hallitustyöskentelyyn tarvitaan tulevaisuuden tekijää.  Juhalla on laaja-alainen näkemys edunvalvonnasta, hyvä ammatillisen koulutuksen tuntemus ja kokemus ammatillisen opettajan arjesta.
 
Juhalla on erinomaiset edellytykset hallitustyöskentelyyn. Tunneäly, sosiaalinen lahjakkuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat Juhan vahvuuksia, joilla hän rakentaa menestyksekkäästi järjestö- ja koulutuspolitiikkaa sekä edunvalvontaa.
 
Koulun arjessa korostuvat yhteistyö ja ennakointi. Juhan mielestä päätökset tulee tehdä sekä työelämässä että edunvalvonnassa harkiten ja vastuullisesti. Tarvittaessa ammattikunnan etua tulee olla valmis ajamaan myös järein keinoin. Asiantuntijan tulee saada asiantuntijan palkka. Koulutuspoliittinen vaikuttaminen on tärkeä osa edunvalvontaa, mikä korostuu ammatillisen koulutuksen murroksessa.
 
Turun sivistystoimialan päätoimisena luottamusmiehenä ja varapääluottamusmiehenä toimivan autotekniikan lehtorin juuret ovat Puolustusvoimissa. Tuolta ajalta on peräisin kipinä edunvalvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Juhalle on tärkeää nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen saatavuus asuinpaikasta riippumatta.  Tutkinnoissa tulee olla riittävä yleissivistävä sisältö sekä ammatissa menestymisen että jatkokoulutusmahdollisuuksien varmistamiseksi.
 
Juhalla on kokemusta hallitustyöskentelystä ja varapuheenjohtajan tehtävistä Turun ammatilliset opettajat ry:n ja OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen hallituksissa. Juha toimii aktiivisesti OAJ:n valtuustossa ja vaikuttaa varajäsenenä OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallituksessa ja OAO-jaoston hallituksen jäsenenä.
 
 

JÄSEN- JA VARAJÄSENEHDOKKAAT

Seppo Kilpiäinen

Lapin ammattikorkeakoulun opettajayhdistys ry esittää Seppo Kilpiäistä hallituksen varajäseneksi.

Olen  varapuheenjohtaja ja sitä ennen olin pitkän aikaa Kemi-Tornion sosiaali- ja terveysalan opettajayhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyskokemus ay-toiminnasta on vankka ja pitkä. Erityisesti minua kiinnostavat edunvalvontaan ja koulutuspolitiikkaan kuuluvat tehtävät yleisellä ja erityisellä tasolla. Myös turvallisuuskysymykset ovat olennainen osa nykyistä toimenkuvaani Lapin Ammattikorkeakoulussa. Olen aina myös aktiivisesti toiminut sekä ammattikorkeakoulun että toisen asteen asioiden edistäjänä ja esilletuojana tilaisuuksissa enkä näe mitään erityistä syytä ajatella toisin ko. asioista.

Toimin myös valtakunnallisessa Sote-jaostossa hallituksen jäsenenä. Tässä olivatkin olennaiset tiedot itsestäni!
 

Johanna Toivanen

Tampereen Seudun Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n ehdokas AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi on Johanna Toivanen
 
Johanna toimii Tampereen seudun ammattiopisto TREDU:ssa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan lehtorina, TEP (työelämäpedagogiikka) -mentorina, Parasta osaamista -verkostohankkeen  projektipäällikkönä ja luottamusmiehenä. Aktiivin vapaa-aika kuluu tehokkaasti oman opettajayhdistys TSAO:n sihteerin, jäsenasioidenhoitajan, tiedottajan ja edunvalvonta-, koulutus- ja virkistystiimin vetäjänä sekä OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaoksen puheenjohtajana.    
 
Johannalla on edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen sekä työkokemuksensa, verkostojensa, aktiivisen ammattiyhdistystoimintansa että henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Pitkä ura ammatillisessa koulutuksessa sekä laaja kokemus opetus- ja kehittämistehtävissä ja niiden johtamisessa takaavat asiantuntijuuden ammatillisen koulutuksen monimuotoisessa kentässä.
 
Toivanen on toiminut TREDU:ssa ja opettajayhdistystoiminnassa TSAO:ssa vuodesta 2000 lähtien, ollen mukana ratkaisemassa haastavia ja moniulotteisia koulutuksen kysymyksiä niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin näkökulmasta. Hän omaa hyvät ja monipuoliset vuorovaikutus- sekä neuvottelutaidot, on yhteistyökykyinen, erittäin aktiivinen ja verkostoitunut moniosaaja, joka näin ollen pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon rakentavasti. Oikeudenmukaisuuteen ja tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sitoutunut tiimipelaaja tarjoaa osaamistaan hyödynnettäväksi AO:n hallitukseen!
 
Johanna Toivasen edunvalvonnan cv
 

Tuovi Pasma

 

Oulun seudun ammatilliset opettajat ry esittää Tuovi Pasmaa hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.

 

Tuovi työskentelee päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna Oulun seudun ammattiopistossa, lehtorin virka hänellä on sosiaali- ja terveysalalla.
 
Tuovilla on kokemusta ja näkemystä, erinomaiset yhteistyötaidot ja hän paneutuu asioihin. Työsuojelutyön tuomalla kokemuksella hän tuntee käytännön kehittämistarpeet ja haasteet. Tuovi näkee arjen pienet haasteet, mutta myös laajemmat kehitystapeet. Tuovi tarttuu toimeen – asiat hoidetaan eikä jätetä roikkumaan.  Kokeneena toimijana OAJ:ssä hän tuntee eri toiminnat ja toimijat eri tahoilla.
 
Tuovi Pasman edunvalvonnan cv
 
 

Päivi Koppanen

Päivi Koppanen on Tampereen seudun ammatilliset opettajat TSAO ry:n ehdokas Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kaudelle 2018 - 2020.
 
Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), marata-ala
 
Olen marata-alan lehtori ja OAJ:n pääluottamusmies TAMKssa. Siellä teen töitä keskimäärin päivän viikossa ja muun ajan hoidan ammatillisten opettajien edunvalvontaa OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n puheenjohtajana ja OAJ:n varapuheenjohtajana.
 
Ammatillisena opettajana aloitin vuonna1981, ensin toisella asteella ja sittemmin opistoasteella ja nyt AMK:ssa. Vaikka minua ei tällä hetkellä konkreettisesti opettamaan päästetäkään, TAMKn opettajien pääluottamismiehen tehtävä ja kaksi ammatillisina opettajina toimivaa sisarta pitävät jalat maassa. Juuri päättyneet kuudennet yt-neuvottelut ja Tampere3 hanke eli kahden tamperelaisen yliopiston yhdistyminen ja säätiöyliopiston tulo TAMKn pääomistajaksi, tuovat myös realismia järjestötehtäviin.
 
Minulla on sellaista osaamista ja vuosien varrella rakennettuja yhteyksiä ja yhteistyötä eri tahojen kanssa, joista yhdistykseni mielestä on AO:lle hyötyä vielä tulevan kauden hallitustyöskentelyssä. Olen ratkaisukeskeinen, tulevaisuuteen suuntaava, ahkera, sinnikäs ja toisinaan jääräpäinenkin. 
 
Ammatillisen toisen asteen koulutuksen reformi, ammattikorkeakoulun meneillään olevat muutokset ja rahoituksen isot leikkaukset kaikilta ammatillisen koulutuksen asteilta ovat kova haaste myös AO:lle. Isoimpana ammatillisia opettajia edustavana yhdistyksenä AO:lla on paljon valtaa, mutta myös iso vastuu opettajien edunvalvonnassa niin valtakunnan tasolla, alueilla kuin paikallisesti. Olen valmis omalta osaltani tarttumaan haasteisiin AO:n hallituksen jäsenenä.
 
Päivi Koppasen edunvalvonnan cv
 

Kirsi Vartiainen

Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry esittää Kirsi Vartiaista Ammatilliset opettajat AO ry hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi.

Kirsi on luotettava, yhteistyökykyinen ja aikaansaava Pohjois-Karjalan aikuisopiston hoitotyön opettaja, jolla on pitkä työkokemus Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja perustutkinto- ja aikuiskoulutuksesta. Perustyönsä ohessa Kirsillä on laaja osaaminen ammattiyhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Hän on Pohjois-Karjalan ammatilliset opettajat ry:n puheenjohtaja (edustamme alueen toisen asteen ammatillisia opettajia ja Karelia AMK:n sosiaali- ja terveysalan opettajia) ja edustaa ammatillisia opettajia OAJ Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen hallituksessa. Kirsi osallistui STO-Akatemiaan vuonna 2011. Hän on ollut varajäsenenä Ammatilliset opettajat AO ry hallituksessa vuosina 2014-2016 ja varsinaisena jäsenenä vuodesta 2016 sekä on jäsenenä OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmässä ja varajäsenenä OAO hallituksessa.
Ammattiyhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa tavoitteena ovat tasapuoliset palkat ja työsuhde-edut sekä ammatillisten opettajien profession vahvistaminen ja työhyvinvointi. Kirsin työnantaja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (vuonna 2018 Riveria) on mukana ammatillisten opettajien vuosityöaikakokeilussa ja tähän häneltä löytyy osaamista. Kirsi on ollut aktiivinen ammatillisen reformin toteutuksessa ja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkinnon perusteiden uudistamisessa.
 
Valitaan Kirsi edustamaan Itä-Suomea ja Pohjois-Karjalaa sekä aikuiskoulutusta AO ry hallitukseen.
 

Helena Kahl

Kainuun ammatilliset opettajat ry esittää  AO:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Helena Kahlin.
 
Helenan koulutus on vaatetusalan ammatinopettaja, vestonomi ja ammatillinen erityisopettaja.
 
Hän työskentelee Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa, Kainuun ammattiopistossa Juko:n luottamusmiehenä ja Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa VALMA:ssa sekä erityisopetuksen koordinaattorin tehtävissä.
 
Reformin ja valtavien säästöpaineiden myötä työn kuormittavuus on kasvanut uusiin mittasuhteisiin ja työssä jaksamisesta on tullut suuri haaste. Haasteellisen ajan edunvalvojaksi ja asioidemme eteenpäinviemiseksi tarvitaan ihminen, jolla on näkemystä ja kokemusta, olemassa olevat hyvät ja toimivat verkostot ja vahva substanssi arjesta.
 
On tärkeää että valtakunnan niin kuin alueellisenkin edunvalvonnan tekijöinä ja päättäjinä on ihmisiä, jotka tietävät mistä on kysymys. Tähän haasteeseen Helena on vastannut ja näissä asioissa kyntensä näyttänyt. Hyvässä yhteistyössä eteenpäin, uutta huomista luoden, sillä tavalla hommat hoituu.
 
Helena Kahlin edunvalvonnan CV
 
 

Marjut Polviander

OAJ:n Ammattiopisto Livian py esittää Marjut Polvianderia Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen vasinaiseksi tai varajäseneksi.

Marjut Polviander on Ammattiopisto Livian sosiaali- ja terveysalan lehtori ja ammatillinen erityisopettaja.

Marjut on pitkän linjan järjestöaktiivi ja ammattiopisto Livian pääluottamusmies ja sosiaali- ja terveysalan sekä metsä- ja puualan opettajien luottamusmies.

Marjut toimii useissa luottamustehtävissä, kuten

 • AO ry:n hallituksen varajäsenenä
 • OAJ Varsinais-Suomen hallituksen jäsenenä
 • OAJ Varsinais-Suomen OAO-jaoston puheenjohtajana
 • Ammatilliset opettajat AO ry:n SoTe-jaoston sihteerinä
 • Akavan aluejohtoryhmän jäsenenä
 • Ammatilliset erityisopettajat ry:n hallituksen varajäsenenä
 • OAJ:n ammattiopisto Livian py:n hallituksen jäsenenä
Marjut Polvianderin edunvalvonnan CV

Tapio Lindfors

Rovaniemen ammatilliset opettajat ry esittää Tapio Lindforsia AO ry:n hallituksen varsinaiseksi tai varajäseneksi. Tapio on töissä Lapin ammattiopistossa Rovaniemellä.

Järjestötoiminnassa ja pääluottamusmiehenä Tapio on osoittanut päättäväisyyttä tarttua haastaviin tilanteisiin. Joku roti! sopii hänen toimintatapaansa kuvaavaksi motoksi vallan hyvin: Asioita hoidetaan pelotta mutta avoimessa vuorovaikutuksessa neuvotellen. Lillukan varsia ei nosteta vaikuttamisessa keskiöön.

Tapion erityisenä mielenkiinnon kohteena ja osaamisalueena on katsoa päätösten taakse niiden vaikutuksia ennalta arvioiden. Tähän liittyy aina vaihtoehtoisten toimintatapojen etsiminen yhdessä ratkaisuja hakien: Kun edessä on väistämättömiä muutoksia, ei ole aika jäädä menneeseen. Positiivisia näkökulmia sopivasti mukaan ottaen löytyvät parhaat ratkaisut. Joskus on kuitenkin uskallettava sanoa myös STOP – Joku roti pitää kaikessa olla!

Tulevan toimintakauden keskiössä tulevat olemaan ammatillisen koulutuksen rahoitus, reformin oppilaitosten toimintakulttuuriin vaatimat muutokset , työelämäyhteistyö, opettajien työn säilyttäminen opettajilla sekä työyhteisöjen hyvinvointi. Vaikuttamisessa katseet voidaan kääntää myös koulutuksen järjestäjien ja AMKEn suuntaan.

Margareeta Verronen

Vaasan ammatilliset opettajat ry esittää Margareeta Verrosta AO:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi/varajäseneksi. Myös Kokkolan ja Seinäjoen ammatilliset opettajat tukevat hänen valintaansa seuraavalle kaudelle.

 Margreeta Verronen on Vaasan kaupungin sivistystoimen työsuojeluvaltuutettu, ammattiyhdistysaktiivi ja kiinnostunut opettajien edunvalvonnasta ja työhyvinvoinnista. Hän on edustanut Pohjanmaata AO:n hallituksessa.

Margareeta on toiminut aikaisemmin Sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n hallituksessa. Hän on toiminut Vaasan ammatilliset opettajat ry:n varapuheenjohtajana ja nyt 2017 alkaen puheenjohtajana. Sitä ennen hän toimi pitkään Vaasan sosiaali- ja terveysalan opettajat ry:n puheenjohtajana. Luottamusmiehenä sekä varapääluottamusmiehenä vuosina 2008-2011

Hän on toiminut OAJ:n Vaasan paikallisyhdistyksen hallituksessa vuorovuosina yhteistyössä YA:n ja NOVIAN Sote-opettajien kanssa, varsinaisena jäsenenä sekä varajäsenenä, perustamisesta 1995 lähtien. Hän on ollut OAJ Pohjanmaa alueyhdistyksen hallituksessa edellisellä kaudella sekä toimii aktiivisesti OAO jaostossa, yrittäen koota AO-laiset opettajat yhteen Pohjanmaan alueella.

Anneli Ahvonen

Imatran ammatilliset opettajat ry:n ehdokas Ammatilliset Opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi/varajäseneksi on Anneli Ahvonen.
 
Anneli työskentelee Saimaan ammattiopisto Sampon Imatran toimipisteessä erityisopetuksen vastaavana tekniikan alalla.
 
Anneli on aktiivinen puurtajamme ja yhdistyksemme kantava voima. Hän on ollut Imatran ammatilliset opettajat ry:n hallituksen jäsen vuosina 2008–2010 ja puheenjohtaja vuodesta 2011 alkaen. Etelä-Karjalan ammatilliset opettajat ry:ssä hän on ollut hallituksen jäsenenä 2009–2014 ja puheenjohtaja 2015-2017. Lisäksi hän on toiminut 2011 - 2017 OAJ Etelä-Karjalan alueyhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä ammatillisen jaoksen puheenjohtajana. OAJ:n valtuustossakin Anneli on ehtinyt toimia vuodesta 2014 alkaen. Anneli on kiinnostunut paikallis- ja valtuustotyöskentelyn lisäksi myös valtakunnallisen yhdistyksen kautta vaikuttamisesta. Voimme sanoa että Annelille kaikenlainen vaikuttaminen ja yhteisten asioiden hoitaminen onkin sydämen asia
 
Annelin mielestä etenkin nyt korostuu ammatillisten opettajien hyvinvointi ja jaksaminen jatkuvassa muutoksessa ammatillisen koulutuksen leikkausten ja reformin myötä. Vaikuttamisessa hän pitää tärkeänä verkostoitumista, keskustelu- ja neuvottelutaitoja sekä vuorovaikutusta niin eri tahojen kuin ”omienkin” kanssa.
 

”Muutoksen keskellä ei pidä unohtaa tärkeintä tehtäväämme eli opetusta ja opiskelijaa.” Tämä on mahdollista vain jos turvaamme riittävät resurssit ja panostamme opettajien jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Riitta Ristlakki

Helsingin ammatilliset opettajat HAO ry ja Helsingin sosiaali- ja terveysalan opettajat HeSTO ry esittävät Riitta Ristlakkia AO ry:n hallitukseen joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi kaudelle 1.1.2018–31.12.2019. Riitta työskentelee Helsingissä Stadin ammattiopistossa koordinoivana opinto-ohjaajana. Hän on ollut HAO ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä vuodesta 2008 ja vuoden 2017 varapuheenjohtajana. HAO ry ja HeSTO ry yhdistyvät 1.1.2018 muodostaen pääkaupunkiseudun suurimman monialaisen ammatillisten opettajien yhdistyksen. Riitta on ollut aktiivisesti mukana perustamassa tulevaa uutta yhdistystä yhteistyössä OAJ:n järjestöyksikön kanssa.
 
Riitta on työskennellyt ammatillisena opettajana vuodesta 1992. Tuolloin hän oli mukana myös Kotitalousopettajien hallituksessa. Opettajan työn ohella hän on kouluttautunut erityisopettajaksi, opinto-ohjaajaksi ja esimieheksi. Vuodesta 2013 alkaen Riitta on työskennellyt koordinoivana opinto-ohjaajana. Vuonna 2017 hänet valittiin Uudenmaan opinto-ohjaajien hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi. Riitta on toiminut 2000-luvun alussa varaluottamusmiehenä ja vuosina 2005–2014 luottamusmiehenä. Hän oli mukana ohjausryhmässä perustettaessa yli 16 000 opiskelijan Stadin ammattiopistoa.
 
Riitta Ristlakki on Helsingin kaupungin tasolla mukana erilaisissa työryhmissä suunnittelemassa ja kehittämässä eri kouluasteiden yhteistyötä ja työelämähankkeita useiden tahojen kanssa mm. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ja kolmannen sektorin (mm. SPR) kanssa. Hän on nähnyt nuorten kouluttautumisen toisella asteella myös omien lastensa opiskelujen kautta.
 
Vankan ammattitaidon ja pitkän kokemuksen lisäksi Riitta Ristlakki on positiivinen, rakentava, innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen, rohkea kehittäjä. Hänellä on laajat verkostot kuntasektorilla ja hän tekee HAO ry:n varapuheenjohtajana paljon yhteistyötä sekä Helsingin päättäjien että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdon kanssa. Kaiken tämän lisäksi hän on neljän lapsen äitinä tottunut tekemään monta työtä yhtä aikaa ja organisoimaan tehokkaasti niin, että asiat sujuvat ja etenevät.
 
Jaana Alaja, pääluottamusmies (yleissivistävä koulutus, Helsinki), alueasiamies (OAJ Pääkaupunkiseutu), OAJ:n valtuutettu ja hallituksen jäsen, yhteistyökumppani:
 

Riitta Ristlakki on laaja-alainen ja yhteistyökykyinen asiantuntija kasvatuksen ja koulutuksen alalla kaikkien opettajaryhmien (mm. yleissivistävien opettajien) ja esimiesten keskuudessa. Suosittelen lämpimästi Riitan valintaa AO ry:n hallitukseen pääkaupunkiseudun kasvatuksen, koulutuksen ja sivistyksen lujittamiseksi. Riitassa on poweria ja intoa kehittää edelleen ammatillisten opettajien asioita! Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on Suomen suurin koulutuksen järjestäjä. Tarvitseeko AO ry Suomen suurimman ammatillisen koulutuksen järjestäjän yhdistyksen näkemyksiä? Jos tarvitsee, niin tässä on paras mahdollinen ehdokas!

Juha Lindström

Turun seudun ammatilliset opettajat ry esittää Juha Lindströmiä Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
 
AO ry:n hallitustyöskentelyyn tarvitaan tulevaisuuden tekijää.  Juhalla on laaja-alainen näkemys edunvalvonnasta, hyvä ammatillisen koulutuksen tuntemus ja kokemus ammatillisen opettajan arjesta.
 
Juhalla on erinomaiset edellytykset hallitustyöskentelyyn. Tunneäly, sosiaalinen lahjakkuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat Juhan vahvuuksia, joilla hän rakentaa menestyksekkäästi järjestö- ja koulutuspolitiikkaa sekä edunvalvontaa.
 
Koulun arjessa korostuvat yhteistyö ja ennakointi. Juhan mielestä päätökset tulee tehdä sekä työelämässä että edunvalvonnassa harkiten ja vastuullisesti. Tarvittaessa ammattikunnan etua tulee olla valmis ajamaan myös järein keinoin. Asiantuntijan tulee saada asiantuntijan palkka. Koulutuspoliittinen vaikuttaminen on tärkeä osa edunvalvontaa, mikä korostuu ammatillisen koulutuksen murroksessa.
 
Turun sivistystoimialan päätoimisena luottamusmiehenä ja varapääluottamusmiehenä toimivan autotekniikan lehtorin juuret ovat Puolustusvoimissa. Tuolta ajalta on peräisin kipinä edunvalvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Juhalle on tärkeää nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen saatavuus asuinpaikasta riippumatta.  Tutkinnoissa tulee olla riittävä yleissivistävä sisältö sekä ammatissa menestymisen että jatkokoulutusmahdollisuuksien varmistamiseksi.
 
Juhalla on kokemusta hallitustyöskentelystä ja varapuheenjohtajan tehtävistä Turun ammatilliset opettajat ry:n ja OAJ:n Turun paikallisyhdistyksen hallituksissa. Juha toimii aktiivisesti OAJ:n valtuustossa ja vaikuttaa varajäsenenä OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallituksessa ja OAO-jaoston hallituksen jäsenenä.
 

Birgitta Mannila

Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry esittää Birgitta Mannilaa Ammatilliset opettajat AO ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.
 
Birgitta on toiminut Jyväskylän ammattiopistossa laboratorioalan opettajana ja opettaa nykyisin, laboratorioalan koulutuksen lakattua, kemiaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Schildtin lukiossa. Laaja-alainen kokemuksen kautta hankittu koko toisen asteen koulutuksen tuntemus ja osaaminen ovat hyödyksi koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa sekä edunvalvonta- ja järjestötyössä.
 
Birgitalla on vuosien kokemus opetus-, kehittämis- ja edunvalvontatyöstä ja hän on ollut AO:n varapuheenjohtajana pian yhden kauden. Hän on aloitteellinen, rohkea ja määrätietoinen kehittäjä, joka innostuu ja arvostaa yhdessä tekemistä. Birgitan mielestä kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikki toimijat osaltaan rakentavat luottamusta ja tietä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Edunvalvonnassa on olennaista tunnistaa eri osa-alueiden linkittyminen toisiinsa ja niiden kaikkien merkitys kehittymisen ja vaikuttavan toiminnan aikaansaamiseksi.
 
Birgitta korostaa, että kaikessa toiminnassa onnistuminen vaatii tiedon, taidon ja tahdon ohella hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, vahvaa verkostomaista työskentelyä ja kokemusten jakoa eri toimijoiden kesken.
 
Birgitta Mannilan edunvalvonnan CV
 

LEO:n ja AO:n sopimuksen mukaiselle hallituspaikalle (vuosikokous päättää)

Ari Ahonen

Ammatillinen erityisopettaja
Lehtori
Näyttötutkintomestari
 
Miksi hallitukseen
 

Kokemukseni hallitustyöskentelystä on pitkä ja olen toimitun useissa eri hallitus tehtävissä 15 vuoden ajan. Ja olen saanut olla mukana hienon järjestön toiminnassa ja jatkaisin vielä mielelläni. Olen ehdolla Leon ja AO:n sopimuksen mukaiselle hallitus paikalle varsinaiseksi jäseneksi.

Kokemus

 • Leon puheenjohtaja 2 v
 • Kotkan merialan opettajien Puheenjohtaja 13 v
 • Valtuutettu
 • Tupan jäsen
 • Okkasäätien hallituksen varajäsen
 • AOA:n hallituksen jäsen
Olen ehdolla Jamk Ammatillisen opettajayhdistys Ajo ry:n ja OAJ:n Humak-opettajat ry:n edokkaana.
 

Reijo Viitanen

 
JAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajayhdistys AJO ry ja OAJ:n Humak-opettajat ry esittävät, että Reijo Viitanen valitaan AO:n hallituksen varajäseneksi.
 
Hän on ehdolla LEO:n ja AO:n sopimuksen mukaiselle hallituspaikalle.
 
Reijo on toiminut pitkään Humanistisessa ammattikorkeakoulussa yhteisöpedagogien opettajana ja tällä hetkellä hän työskentelee Työyhteisön kehittäjäkoulutuksesta vastaavana yliopettajana. Lisäksi hän on ollut jo yli 10 vuoden ajan Humakin opetushenkilöstön luottamusmiehenä.
 
Luottamustehtäviä
 • LEO:n puheenjohtaja 2011-2016, siitä eteenpäin sihteeri
 • OAO:n hallituksen jäsen 2011-2016
 • OAJ:n järjestötoimikunnan jäsen 2014-2016
 • ym. vuosien varrella