Opetusalan Ammattijärjestö

5. Sana kulkee ja yhteistyö toimii

Tavoite:

Opiskeluhuolto ennaltaehkäisee ongelmia. Lapselle ja nuorelle, joka ei ole päiväkoti-, koulu- tai opiskelukuntoinen, järjestetään nämä palvelut hänen kuntonsa ja etunsa mukaisesti yhteistyössä neuvolan, opiskeluhuollon ja sairaalakoulun palveluiden kanssa. Opetushenkilöstön, opiskeluhuollon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden välinen tiedonsiirto ja yhteistyö hänen hyvinvointinsa parhaaksi on sujuvaa.

Onko kunnassasi näin?
  • Opiskeluhuollon ja sairaalakoulun yhteistyö koulujen kanssa on sujuvaa. Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot sosiaali- ja ­terveystoimesta sekä lastensuojelusta siirtyvät päiväkotiin, kouluun ja oppilaitokseen.
  • Oppilaan siirto sairaalakoulun opetuksesta takaisin omaan kouluun tapahtuu vasta, kun se on oppilaan sekä muiden oppilaiden edun mukaista ja opetus voidaan järjestää turvallisesti.
null