Opetusalan Ammattijärjestö

Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö

Tällä sivulla:

Ammatillinen aikuiskoulutus

Tutkintoon johtava aikuisten ammatillinen perus- ja lisäkoulutus perustuu näyttötutkintojärjestelmään.  Opettajina toimivat ammatillisen koulutuksen opettajat, joiden kelpoisuus on säädetty kelpoisuusasetuksessa.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajat ovat pääsääntöisesti suorittaneet näyttötutkintomestarin koulutuksen.

Ammatillisesti suuntautunutta aikuiskoulutusta tarjoavat myös mm. ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Esimerkiksi ylempi amk-tutkinto on aikuiskoulutusta.

Vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, liikunnan koulutuskeskukset, kesäyliopisto ja opintokeskukset. Vapaan sivistystyön koulutus on non-formaalista, toisin sanoen se ei johda tutkintoon.

Opettajina vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opettavat hyvin eri taustoista tulevat opettajat. Kelpoisuusehdot on määritelty kelpoisuusasetuksessa.

Vapaan sivistystyön opettajuutta ei välttämättä suunnitella. Siihen monesti päädytään erilaisten elämänvaiheiden jälkeen. Selvitys osoittaa, että ainakin kansalaisopistoissa työn imu on suuri, ja opettajat tekevät pitkiä työuria samassa oppilaitoksessa. Vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat osa Suomen aikuiskoulutusjärjestelmää.

 
null