Undervisningssektorns Fackorganisation

Aktuellt

Sämre kunskaper i naturvetenskaper – svaga elever måste stödas

Fortsättningsvis är skolelevernas kunnande på en god nivå i Finland, men en försämring har skett. Det framgår av den internationella Timss-undersökningen som publicerades på tisdagen. 
Fjärdeklassare i Finland har nu sämre kunskaper i matematik och naturvetenskaper än för fyra år sedan. Den internationella Timss-studien visar att en betydlig försämring har skett mellan åren 2011 och 2015.
 
Också Pisa-studien har visat på samma utveckling bland ungdomarna.
 
 – Det mest oroande är att inlärningsresultaten avviker redan i ett så tidigt skede, säger OAJ:s sakkunniga Jaakko Salo.
 
Det försämrade resultatet motsvarar ett halvt läsår​
 
I undersökningen sjönk medeltalen för Finland med flera poäng. Finland hade exempelvis år 2011 fortfarande 570 poäng i naturvetenskap, men år 2015 endast 554 poäng. Minskningen motsvarar ungefär lärokursen under ett halvt läsår. I matematik var nedgången inte lika brant.
 
Finlands placering sjönk jämfört med andra länder. I naturvetenskap är Finland nu på en delad femte plats istället för tredje som tidigare. Singapore, Korea, Japan och Ryssland är före. I matematik rasade vi från åttonde plats till en delad 13:e plats. I spetsen är Singapore, Hongkong, Korea, Taiwan och Japan.
 
– Trots sämre resultat nu, har finländska barn fortsättningsvis goda inlärningsresultat, säger forskaren Jouni Vettenranta vid Pedagogiska forskningsinstitutet.
 
Skillnaderna ökar mellan eleverna​
 
Skillnaderna mellan skolor och regioner har knappt ökat alls. Däremot har skillnaderna ökat mellan flickor och pojkar och mellan de som klarar sig bra och dåligt i skolan. Till exempel år 2011 kunde nästan inga skillnader observeras mellan flickor och pojkar i naturvetenskap och i matematik var pojkarna en aning bättre än flickorna. Nu har flickorna kilat förbi pojkarna i hela undersökningen. 
 
OAJ:s Jaakko Salo påpekar att Finlands styrka har alltid varit att också de svagaste eleverna har klarat sig rätt hyfsat och mycket bättre än de svagaste eleverna i andra delar av världen.
 
 – Nedgången återspeglar det faktum att vår skola inte längre kan utjämna skillnaderna i inlärningen lika bra som tidigare mellan elever med olika bakgrund, betonar Salo.
 
  – Det måste satsas mera på att stöda de svaga eleverna. Nu har stödet och den grundläggande utbildningen överlag drabbats av nedskärningar. Nu måste inlärningen stödas starkt och kvalitativt ända med början från småbarnspedagogiken, slår Jakko Salo fast. 
 
Salo väntar en aning med oro på PISA-resultaten för år 2015 som publiceras på självständighetsdagen. Pisa mäter kompetensen hos 15-åringarna i grundskolan och den här gången är de naturvetenskapliga kunskaperna i fokus.
null