Undervisningssektorns Fackorganisation

Aktuellt

Undervisningssektorns etiska råd: Fysisk beröring får inte sexualiseras i skolan

Arno Kotro som är ordförande för Undervisningssektorns etiska råd undervisar i filosofi, psykologi och livsåskådning.
Man ska inte tiga om svåra saker, utan istället lyfta fram dem i dagsljus, säger Arno Kotro som är ordförande för Undervisningssektorns etiska råd. Det är lärarens skyldighet att försvara en trygg uppväxt för barn och unga.
Skolmiljön ska inte vara en steril och formell ö där fysisk beröring är förbjuden. Det väsentliga är att den fysiska beröringen inte sexualiseras. Det här konstateras i ställningstagandet "Hurdan fysisk kommunikation och kontakt är lämplig i skolmiljö?" som Undervisningssektorns etiska råd gav år 2015.
 
Arno Kotro är ledsen och förvånad över den senaste tidens nyheter om sexuella trakasserier i skolor och läroanstalter.
 
– Jag vet inte mera om fallen än vad som har stått i tidningarna. Sexuella trakasserier måste offentligt debatteras och synliggöras. Bra att det också görs. Nu är det läge för alla skolor att tänka efter ifall motsvarande saker händer i den egna skolan. Om så är fallet, måste man genast dra upp linjer för hur man omedelbart sätter stopp för det, säger Kotro.
 
Var går gränsen?
 
I etiska rådets ställningstagande konstateras att frågan om lämpliga gränser för fysisk kontakt kan vara svår. Det finns stora skillnader både mellan kulturer och mellan individer i vad som upplevs som normal och naturlig fysisk närhet.
  
Det viktigaste i bedömningen av lämplig kontakt är elevens egen upplevelse. Läraren måste vara lyhörd för om en elev upplever en beröring av läraren – såsom en klapp på axeln – som angenäm eller oangenäm.
 
– Gränsdragningen är svår. Fysisk kommunikation som exempelvis handslag hör till umgänget mellan mänskor. Är det fel om läraren sätter handen på elevens axel och säger att den där uppgiften gick ju bra? Man kan inte kategoriskt förbjuda beröring, med det är alltid på den vuxnas ansvar att bedöma var gränsen mellan naturligt, sakligt beteende och olämpligt beteende går.
 
Lag och moral förbinder läraren
 
Läraren måste i sitt arbete följa både lagar som gäller skolan och lärarens yrkesetiska principer. Arno Kotro menar att lärarnas moral i skolmiljöer ofta till och med är strängare än lagen. Även om lagen exempelvis tillåter sällskapande med 18-åring, så är det inte moraliskt möjligt att en lärare och en elev sällskapar.
 
Kotro anser att lärarna i Finland över lag är väldigt proffsiga och agerar så som moralen i yrket påbjuder.
 
– Om läraren inte agerar yrkesmässigt är det naturligtvis oerhört viktigt att elever och studerande tryggt kan föra ärendet vidare. De vuxna bör ta allvarligt på saken. Det kan inte vara så att exempelvis skolledningen eller någon vuxen skulle vara medveten om sexuella trakasserier, men låta bli att ingripa. Skolan måste vara ett ställe där alla barn och unga ska känna sig trygga på alla tänkbara sätt.
 
Vi måste komma bort från kulturen med att släta över och tysta ned saker, oavsett om det gäller alkoholmissbruk eller sexuella trakasserier. Enligt Kotro har vi dock i Finland nu kommit en bra bit på vägen.
 
–Visst är läget bättre idag än för tio år sedan. Man gör en björntjänst genom att tysta ned och dölja saker. Å andra sidan finns det i världen vissa tendenser till att gå till andra ytterligheter, där hysteri skapas och mänskor misstänks för olika saker på alltför lösa boliner. Sådan atmosfär vill vi inte heller ha.
 
Kotro säger att som regel är det bättre att vara för försiktig än att man tvingas fundera över ifall man med sitt eget beteende överskred gränsen för vad som är lämpligt.
 
– Sunt förnuft borde räcka till när man överväger vad som är lämpligt vid fysisk kommunikation, säger Kotro.
 
Läs:
Comenius ed (lärareden)
Lärarnas yrkesetiska principer 
 
Text: Heikki Pölönen
Bild: Veikko Somerpuro
null