Undervisningssektorns Fackorganisation

Aktuellt

OAJ:s fullmäktigemöte i full gång

Yrkesläraren Markku Polamo och klassläraren, rektorn Ulla-Mari Åstrand glada inför det stundande mötet.
Sittande fullmäktige inledde idag mandatperiodens sista möte. På våren ordnas fullmäktigeval.
På onsdagen inleddes det sista fullmäktigemötet för den här mandatperioden. I vår väljs nytt fullmäktige för OAJ.
 
– Visst är det lite vemodigt, eftersom man i fullmäktige på riktigt har kunnat påverka. Diskussionerna har varit vidsynta och jag har fått många goda vänner. Nu vet jag till vem jag kan ringa i olika frågor, säger fullmäktigeledamoten Markku Polamo.
 
Ulla-Maria Åstrand instämmer.
 
– Jag håller fullständigt med. Nätverkandet här är helt i en klass för sig.
 
Åstrand är klasslärare och rektor i Karleby och Polamo representerar yrkeslärarna och undervisar i Kervo.
 
Många bollar i luften
 
Fullmäktige sammanträder i tre dagar.
 
– Förhandlingarna och förhandlingsmålen inför den nya avtalsperioden väcker säkert debatt, säger organisationsombudsman Pekka Silkosuo från OAJ.
 
Förhandlingarna om lärarnas avtal förs antagligen efter årsskiftet.
 
Silkosuo gissar att också läropliktsfrågan kommer att väcka diskussion. OAJ har aktivt debatterat frågan och bland annat frågat om förlängd läroplikt skulle vara ett sätt att höja finländarnas kunskapsnivå på.   

Silkosuo poängterar också att även om mötet är det sista stadgeenliga mötet, så kan fullmäktige samlas om exempelvis förhandlingsläget så kräver det.
 
En fortsättning?
 
Polamo har ännu inte beslutat om han ställer upp i vårens fullmäktigeval. Åstrand har däremot fattat sitt beslut.
 
– På grund av tidsbrist kommer jag inte att kandidera i valet, men jag fortsätter arbeta för lärarna som ordförande för OAJ i Karleby, som rektor och som kommunal beslutsfattare, säger Åstrand.
 
Fullmäktige
  • har 150 ordinarie medlemmar och lika många ersättare
  • är organisationens högsta beslutsfattande organ som representerar alla 120 000 medlemmar
  • den nya mandatperioden på fyra år börjar vid mötet den 16–18 maj 2018
  • väljer organisationens ordförande och 20 styrelsemedlemmar
  • godkänner OAJ:s strategi
  • drar upp riktlinjerna för förhandlings- och avtalsmålen samt för fackliga stridsåtgärder  
  • fattar stora organisationspolitiska beslut
  • godkänner verksamhetsplanen och budgeten
null