Undervisningssektorns Fackorganisation

Aktuellt

Jouko Karhunen ordförande för Yrkeslärarna AO

Jouko Karhunen har valts till ordförande för Yrkeslärarna AO för mandatperioden 2018–2019. Karhunen är lektor och huvudförtroendeman vid Uleåborgs yrkeshögskola.
Yrkesutbildningen och dess framtid bekymrar AO.
 
– Yrkesutbildningens finansiering har skurits ned så dramatiskt att det har blivit svårt att förverkliga den grundläggande uppgiften. På det stora hela kan yrkesreformen understödas, men det är olyckligt att den genomförs samtidigt med stora nedskärningar. Det blir omöjligt för utbildningsanordnarna att förverkliga reformens grundidé.
 
– Med den nuvarande finansieringen kan utbildningsanordnarna på andra stadiet inte klara av sin utbildningsuppgift. Studerande blir utan undervisning och handledning av pedagogiskt utbildade, yrkeskunniga lärare och kunskapsmålen kan de facto inte uppnås, konstaterade AO vid sitt årsmöte i Björneborg.
 
AO kräver att finansieringen bör höjas till minst en sådan nivå som gör det möjligt att uppnå reformmålen och att läroanstalterna och yrkeshögskolorna klarar av alla sina uppgifter med en hög kvalitet.
 
Yrkeslärarna AO har ca 9 700 medlemmar.
 
Foto: Kari Kuukka
null