Undervisningssektorns Fackorganisation

Aktuellt

FOSU ger strejkvarsel: Helsingfors universitet och två övningsskolor strejkar i februari

Personalen vid Helsingfors universitet och två finska övningsskolor i huvudstaden strejkar onsdagen den 28 februari om resultat inte kan nås i förhandlingarna mellan FOSU och Bildningsarbetsgivarna före det.
Förhandlingsorganisationen FOSU har idag klockan 10 gett ett strejkvarsel som också gäller OAJ-medlemmar. Arbetskonflikten kommer att genomföras som en strejk 28.2.2018 klockan 0.00–24.00 vid Helsingfors universitet, samt vid övningsskolorna Viikin normaalikoulu och Helsingin normaalilyseo.
 
I strejken deltar alla anställda i arbetsavtalsförhållanden vid Helsingfors universitetet som omfattas av det allmänna kollektivavtalet för universitet samt lärarna vid de två övningsskolorna som följer övningsskolornas avtal, och som hör till ett FOSU-, JHL- eller Pardia- medlemsförbund.
 
– Vi eftersträvar ännu att nå en lösning genom förhandlingar. FOSU har kommit med flera förslag till förhandlingsbordet, men hittills har arbetsgivaren haft en mycket avmätt inställning till löntagarnas förslag. Dikteringspolitiken kan inte längre fortsätta, säger Hanna Tanskanen, som är OAJ:s ombudsman i universitetsfrågor.   
 
Igår informerade FOSU om att arbetsgivarens anbud fortfarande bara är ca hälften av löneförhöjningarna i linje med den så kallade allmänna linjen.
 
Avtalsförhandlingarna fortsätter

Avtalsförhandlingarna fortsätter oavsett strejkvarslet. Strejken inleds Vid HU om ett förhandlingsresultat inte nås senast den 27 februari. Vid andra universitet ordnas spontana manifestationer till stöd för personalen vid Helsingfors universitet.  
Om avtalsförhandlingarna inte framskrider, är huvudavtalsorganisationerna beredda att utvidga konfliktåtgärderna också till att gälla andra universitet.
 
Arbetsgivaren vill diktera istället för att förhandla

Universitetssektorn har varit utan avtal sedan början av februari.  Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har stampat på stället, då arbetsgivaren under hela förhandlingsgången uppvisat en nedsättande attityd gentemot universitetens personal.
 
– Arbetsgivaren vill diktera lönerna. Arbetsgivaren vill ensidigt besluta om att lönesystemet ska förnyas så att lönebildningen överförs mera till den lokala nivån. I en sådan modell skulle arbetsgivaren ensidigt definiera lönen, säger Tanskanen.
 
Enligt de universitetsanställda skulle anspråkslösa löneförhöjningar inte visa någon uppskattning för det värdefulla arbete som personalen gör. De anställa anser att universiteten har råd med löneförhöjningar eftersom inte ett endaste universitet hade underskott i sitt bokslut år 2016. Dessutom har de statliga nedskärningarna i finansieringen redan kompenserats genom massiva personalnedskärningar.
 
Information till OAJ-medlemmarna

OAJ informerar om strejken till sina medlemmar direkt med e-post och textmeddelanden. Information finns på oaj.fi och på medlemssidorna.
 
Följ med info om strejken
  • FOSU har belsutat om strejk 28.2.2018 som gäller OAJ-medlemmar vid Helsingfors universitet och övningsskolorna Viikin normaalikoulu och Helsingin normaalilyseo.
  • OAJ skcikar e-post och sms. Info finns också på medlemssidorna (kräver inloggning). Medlemmarna ska kontrollera att uppgifterna om tfn och e-post är korrekta i vårt medlemsregister. Det här görs via medlemssidorna under de egna uppgifterna.
  • Följ också med OAJ och FOSU (fi JUKO) i Facebook & Twitter
  • Frågor? Skicka till mejl till adressen lakkovahti@oaj.fi om något är oklart ännu efter att ha sökt svar på nätet och medlemssidorna.
  • Den här nyheten uppdateras an efter vid behov.
null