Undervisningssektorns Fackorganisation

Aktuellt

En lösning har nåtts för privata undervisningssektorn – strejken inhiberas

Vid riksförlikningsmannens byrå OAJ:s Petri Lindroos och Eila Urpilainen samt Jonna Voima från Jyty.
Parterna har kommit överens i den arbetstvist som gällde privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Strejken som skulle börja på måndag inhiberas, likaså en senare strejk.
OAJ, Jyty och JHL på löntagarsidan och Bildningsarbetsgivarna som representerar arbetsgivaren har idag godkänt det förlikningsförslag som förlikningsman Jukka Ahtela gav tidigare idag.
 
Det här innebär att privata undervisningssektorn och yrkesinriktade vuxenutbildningscenter som har varit i avtalslöst läge sedan den 1 februari, får nya kollektivavtal.
 
Avtalsperioden är två år. Under avtalsperioden betalas två allmänna förhöjningar och två lokala justeringspotter. 
 
Den första allmänna förhöjningen är 1,2 procent och betalas från 1.5.2018. Från samma tidpunkt finns en lokal pott till förfogande på 0,3 procent.
 
Den andra allmänna förhöjningen är 1,1 procent och betalas från 1.5.2019. Från samma tidpunkt finns en lokal pott på 0,4 procent till förfogande.
 
Läs förlikningsförslaget.
 
På måndag skulle en strejk ha börjat vid fem yrkesläroanstalter och fyra vuxenutbildningscenter i Södra Finland, ifall en lösning inte hade nåtts före det. Strejken är nu inhiberad.
 
Strejkvarsel hade också getts för 15 privata grundskolor och gymnasier i Helsingfors i mitten av mars. Också den här strejken är avblåst.
null