Opetusalan Ammattijärjestö

Ammatillisten opettajien vuosityöaikakokeilu

KT Kuntatyönantajat ja OAJ ovat saavuttaneet keväällä 2016 neuvottelutuloksen, joka mahdollistaa ammatillisen perusasteen paikalliset työaikakokeilut.

Keskustason sopimustulos saavutettiin kunnan sopimusalalla (OVTES) ja yksityisiä oppilaitoksia edustavan AVAINTAn sopimusalalla (AVAINOTES). Yksityiset oppilaitokset, jotka ovat järjestäytyneet SiVistaan (Sivistystyönantajat) eivät ole ainakaan vielä näiden kokeilusopimusten piirissä.
 
Opettajien uuteen vuosityöaikaan tähtäävä sopimus on historiallinen, sillä työ- ja palkkamalli on valtaosalla ammatillisia opettajia perustunut pidettyihin oppitunteihin. KT ja OAJ saavuttivat sopimusmallista neuvottelutuloksen pitkien neuvottelujen jälkeen. Vastaavasta sopimusmallista on sovittu myös Avaintyönantajien AVAINTA ja OAJ:n kesken.
 
Vanha malli vastaa huonosti opettajien nykyistä, monipuolista työnkuvaa. Ammatilliseen koulutukseen on tulossa reformi, joka muovaa opettajien työnkuvaa entisestään.
 
Jos kokeiluista saadaan hyviä tuloksia, vuosityöaika voi koskea myöhemmin koko ammatillista koulutusta. Kyse on merkittävästä muutoksesta opetusalalla, sillä vuosityöajassa kyetään paremmin ottamaan huomioon kaikki opettajan tekemä työ. Neuvoteltavaa jäi silti vielä jäljelle ns. ammatillisen koulutuksen reformin joidenkin vaatimusten osalta.

Vuosityöaikakokeilun esittely (PowerPoint)
Ammatillisen vuosityoajan palkat 1.1.2016 tasossa , (excel)
Työaikakokeilun palkat 1.2.2016 lukien, AVAINTES , (excel) 
Paikallinen sopimus opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta, mallisopimus, OVTES (word)
Paikallinen sopimus opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta, mallisopimus AVAINTA (word)
Paikallinen allekirjoituspöytäkirja, OVTES (word)
Paikallinen allekirjoituspöytäkirja, AVAINTA (word)
Lisätiedot: Markku Perttunen OAJ, 050 594 7602
null