Undervisningssektorns Fackorganisation

Arbetslöshetsskydd

Lärarnas Arbetslöshetskassa
Bölegatan 4 B
00240 Helsingfors

  • kundtjänst tfn (09) 2294 4100, må - to kl. 9 - 15. Obs! I juli och augusti endast må - to kl. 9-12.
  • automatisk telefonservice 0800-95192 (ingen avgift)
  • fax (09) 141 549
  • e-post: opettajien.tk@opetk.fi
  • www.opetk.fi

Medlemsavgiften till a-kassan ingår i organisationens medlemsavgift. Om du blir arbetslös ska du ansöka om inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning i stället för den grunddagpenning som Fpa betalar. A-kassan betalar också alterneringsersättning, utbildningsstöd och utbildningsdagpenning.

På svenska kan du läsa mera om arbetslöshetskassan på FSL:s sidor. Grundläggande fakta om arbetslöshetsskyddet ger Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

 
null