Opetusalan Ammattijärjestö

Arkisto

Arkistoidut esiteet on poistettu käytöstä.

Europarlamenttivaalit 2014
- OAJ:n painotuksia
OAJ on laatinut omat keskustelunavauksensa ja linjauksensa toukokuun europarlamenttivaaleihin.

OAJ:n näkemyksiä oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevasta hallituksen esityksestä (HE 67/2013)

Oppilas ja opiskelijahuoltoLakiesityksessä erotellaan opiskeluhuolto ja opetus. Opetuksen osalta noudatetaan koulutusta koskevia lakeja. Jaottelu ei toimi käytännössä oppilaitosten arjessa, sillä opetuksella ja opiskeluhuollolla on yhtymäkohtia. Oheisena OAJ:n kannanotto lakiesitykseen.
› Avaa pdf-tiedote  [2013]

Oletko kiinnostunut työsuojeluvaltuutetun tehtävistä?

tyosuojeluvaalikuvaOpetusalalle tarvitaan työsuojeluvaltuutettuja, jotka tuntevat opetusalan keskeiset kuormitustekijät ja turvallisuuspuutteet. Työsuojeluvaltuutettujen seuraava toimikausi alkaa 1.1.2014.

› Avaa pdf-tiedosto  [2013]


Varhaiskasvatuslailla uutta laatua lasten palveluihin

varhaisk

Varhaiskasvatuslain valmistelu on aloitettu.
Sen on tarkoitus olla eduskunnan käsittelyssä keväällä 2014 ja tulla voimaan vuonna 2015.
Uusi laki varhaiskasvatuksesta ja lasten päivähoidosta korvaa nykyisen 40 vuotta vanhan päivähoitolain.

Avaa pdf-tiedosto [2013]
Öppna pdf-file

OAJ:n toimintakertomus 2010-2012

Toimintakertomuskansi OAJ:n hallituksen kertomus 
järjestön toiminnasta
1.8. 2010-11.5.2012 

 Avaa pdf-tiedosto [2010]

Ääni koululle

Ääni koululleOAJ, Suomen Vanhempainliitto, Förbundet Hem och Skola i Finland, Koululiikuntaliitto KLL ja Kerhokeskus – Koulutyön tuki ovat tehneet yhteisen vaaliesitteen hyvästä koulusta/Eduskuntavaalit 17.4.2011.


Avaa pdf-tiedosto [1/2011]

OAJ:n toimintasuunnitelma 2013-2014

toimintasuunnitelmakuvaOAJ:n kahden vuoden välein hyväksyttävän toimintasuunnitelman tarkoituksena on mahdollisimman konkreettisesti todeta OAJ:n tavoiteohjelman tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.
Avaa pdf-tiedosto  [12/2012]

Osaatko kuntapäättäjänä sanoa EI?

osaatkoViime vuonna 60 000 lapsen ja nuoren koulunkäynti kärsi opettajien lomautuksista. Lomauttajakuntia oli parikymmentä ja tänä vuonna edelleen 15. Useat opettajien lomautuksia suunnitelleet kunnat ovat kuitenkin luopuneet kaavailuistaan.
Avaa pdf-tiedosto   [10/2010]

OAJ:n tavoiteohjelma 2010-2014

oajn tavoiteohjelmaOAJ:n nelivuotisessa tavoiteohjelmassa linjataan järjestön strategisia tavoitteita muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoiteohjelmaa täsmennetään toimintasuunnitelmalla.
Avaa pdf-tiedosto  [8/2010]

Pula lastentarhanopettajista pahenee - Varhaiskasvatuksen erityisopettajia hälyttävän vähän

pula lastenrahanopettajistaPäiväkodeissa on pula koulutetuista erityislastentarhanopettajista ja lastentarhanopettajista. Yli kolmannes päiväkotien ja päivähoitoyksiköiden johtajista kertoo, että lastentarhanopettajan pysyviin palvelussuhteisiin ei löydy yhtään kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa tai hakijamäärät ovat hälyttävän pienet.
› Avaa pdf-tiedosto [2009]

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

ammattiosaamisenOAJ:n julkaisemassa esitteessä käsitellään opettajan näkökulmasta nuorten ammattiosaamisen näyttöjä ja työssäoppimista sekä aikuisten ammattitutkintoihin - perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin sisältyviä näyttötutkintoja, niiden osia tai nuorten ammattiosaamisen näyttöjä.
Avaa pdf-tiedosto [1/2009]

null