Undervisningssektorns Fackorganisation

Avtal

OAJ förhandlar om alla tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för undervisningssektorn. Många avtal finns på svenska men inte alla. På medlemssidorna som kräver inloggning hittar du info om anställningsfrågor som exempelvis uppsägningstider, visstidsanställningar, tjänstledigheter som familjeledighet, sjukledighet, alterneringsledighet mm.

Vilket avtal gäller för mig?

OAJ är landets enda fackorganisation som förhandlar om lärarnas löner, arbetstider och andra viktiga anställningsvillkor.

Kommunen är största arbetsgivaren. Alla som arbetar inom kommunen eller samkommunen omfattas av ett kommunalt avtal. UKTA är lärarnas eget avtal och barnträdgårdslärarna omfattas av det allmänna AKTA.

Sammanlagt finns ett tjugotal kollektivavtal för de olika lärargrupperna. 

I statliga läroanstalter tillämpas statens avtal.

Om du är anställd vid ett privat daghem eller en privat läroanstalt finns det två avtalsområden beroende på vilken arbetsgivarförening huvudmannen hör till. Det är antingen EK eller AVAINTA Arbetsgivarna.

EK
Förbundet för den privata undervisningssektorn:
Avtalet för privata undervisningsbranschen och avtalet för yrkesutbildningscenter för vuxna (lärare)

Socialbranschens arbetsgivarförbund:
Kollektivavtalet för serviceenheter i den privata socialbranschen (barnträdgårdslärare)

AVAINTA Arbetsgivarna rf
- Kollektivavtal för AVAINTA Arbetsgivarna (barnträdgårdslärare)
- AVAINOTES, fi (lärare)

Om du är osäker på vilket avtal som gäller för dig kan du fråga saken av lärarombudet i den läroanstalt eller i det daghem där du arbetar. Om dina uppgifter är korrekta i OAJ:s medlemsregister syns också det aktuella avtalet under punkten Egna uppgifter.

null