Undervisningssektorns Fackorganisation

Behörigheter

Behöriga lärare garanterar en högklassig undervisning. Lärarnas höga grundutbildningsnivå måste behållas och behörighetskraven bevaras på minst nuvarande nivå.

Läraryrkets status måste förbättras för att behöriga lärare som har fått en högklassig utbildning ska stanna kvar i yrket. OAJ arbetar bland annat för att skydda lärarens yrkesbeteckning. Ett register över behöriga och legitimerade lärare skulle ge klarare spelregler och en bättre garanti för att kvaliteten på undervisningen hålls på hög nivå.

En lärare ska vara behörig för sin uppgift eller för de ämnen eller studier som han eller hon undervisar i. Behörighet för personal inom undervisningsväsendet följer krav som har slagits fast i lag och förordning:

  • Lagen 272/2005 och förordningen 608/2005 reglerar behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (småbarnsfostran)
  • Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998 gäller förskola, grundläggande utbildning, gymnasiet, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning
  • Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 352/2003
  • Universitetslag 558/2009

null