Undervisningssektorns Fackorganisation

Beslutsfattande

Fullmäktige 2014-2018

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar. Ledamöterna väljs för fyra år och ordförandena för två.

Ordförande
Arja Laulainen, lektor

Förste vice ordförande
Timo Kraft, examensansvarig

Andre vice ordförande
Matti Helimo, klasslärare

OAJ:s ordförande 2014-2018

OAJ:s ordförande är heltidsanställd och väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Ordföranden ansvarar för hela organisationens verksamhet och sitter som styrelsens ordförande. Idag leds organisationen av Olli Luukkainen. Han har lett OAJ från år 2010.

OAJ:s styrelse

Styrelsen har 20 ledamöter. Fullmäktiges presidium deltar i styrelsearbetet. 

Styrelsen utnämner kommittèer och arbetsgrupper för att sköta specialfrågor inom olika verksamhetsområden.

I OAJ styrelse 2014-2016 sitter Kari Kinnunen, Timo Kettunen, Heikki Kallunki, Jarmo Juupaluoma, Petri Kääriäinen, Aleksi Tervamaa, Maarit Eronen-Raivio, Ritva Aarras-Saari, Erja Oksa, Laura Nurminen, Eva-Stina Törnroos och Inger Damlin som rerepsenterar de allmänbildande lärarna, Päivi Koppanen, Sirkka Saarikoski, Jouko Karhunen och Pasi Repo som representerar yrkeslärarna, Anitta Pakanen, Tarja Ojanen och Asko Parkkinen från Barnträdgårdslärarförbundet och Seppo Sainio som representerar universitetssektorn.

 
null