Undervisningssektorns Fackorganisation

Beslutsfattande

Fullmäktige 2018-2022

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 medlemmar. Ledamöterna väljs för fyra år och ordförandena för två.

Ordförande
Tiina Karjalainen

Förste vice ordförande
Ulla Kangasniemi

Andre vice ordförande
Katja Järvinen
 

OAJ:s ordförande 2018-2022

OAJ:s ordförande är heltidsanställd och väljs av fullmäktige för en fyraårsperiod. Ordföranden ansvarar för hela organisationens verksamhet och sitter som styrelsens ordförande. Idag leds organisationen av Olli Luukkainen. Han har lett OAJ från år 2010.

OAJ:s styrelse

Styrelsen har 20 ledamöter. Fullmäktiges presidium deltar i styrelsearbetet. Styrelsen utnämner kommittèer och arbetsgrupper för att sköta specialfrågor inom olika verksamhetsområden.


OAJ styrelse 2018-2020

De allmänbildande lärarna representeras i styrelsen av Kirsi Contursi, Inger Damlin, Petri Kääriäinen, Timo Markkanen, Mea Nordberg, Kari Nieminen, Pekka Pieskä, Anna Renfors, Jaakko Sarmola, Jukka Sarpila, Marita Savonmäki och Jukka Talvitie.
 
Yrkeslärarna representeras av Anna Hoffrén, Jouko Karhunen, Päivi Koppanen och Maarit Rahkola.
 
Barnträdgårdslärarnas representanter är Anitta Pakanen, Asko Parkkinen och Tanja Rantala.
 
Universitetsrepresentanten är Santeri Palviainen.
 
OAJ:s ordförande är styrelseordförande.
null