Undervisningssektorns Fackorganisation

Så blir du lärare

Läraryrket är ett av våra viktigaste yrken. Den finländska lärarutbildningen håller hög klass och så gott som alla lärarstuderande läser vid ett universitet.
Största delen av lärarstuderandena avlägger en högre högskoleexamen och lärarnas behörigheter regleras genom förordning. 

Du kan studera till lärare antingen vid en pedagogisk fakultet eller vid en så kallad ämnesfakultet som exempelvis en humanistisk, matematisk-naturvetenskaplig eller en teologisk fakultet. Åbo Akademi i Vasa och Helsingfors universitet utbildar svenskspråkiga lärare.
 
Studeranden avlägger först en kandidatexamen som är en lägre högskoleexamen och omfattar 180 studiepoäng. Därefter avläggs en magisterexamen som är en högre högskoleexamen och omfattar 120 studiepoäng. Examen som totalt omfattar 300 studiepoäng avklaras på ca fem år.
 
Själva kärnan i lärarutbildningen utgörs av pedagogiska studier för lärare som omfattar 60 studiepoäng och studierna kan avläggas inom en examen eller som fristående studier. Studierna ger behörighet för alla läroanstaltsformer beträffande pedagogiken oavsett var man har studerat.
 
Barnträdgårdslärare blir man genom att avlägga en lägre högskoleexamen som avklaras på tre år. Många väljer ändå att avlägga en högre högskoleexamen även om lägre högskoleexamen ger behörighet för uppgiften.
 
I lärarstudierna ingår även praktik vid en övningsskola som verkar i anslutning till de pedagogiska fakulteterna eller vid en så kallad fältskola. Vid Helsingfors universitet görs praktiken vid partnerskolor. Den som studerar till barnträdgårdslärare praktiserar vanligen på daghem.
 
Lärare med avlagd magisterexamen har möjlighet att fortsätta studera ända till en doktorsexamen.
 
Lärare vid yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor avlägger de pedagogiska studierna vid en yrkespedagogisk lärarhögskola som verkar i anslutning till fem yrkeshögskolor. De svenskspråkiga lärarna avlägger undantagsvis de pedagogiska studierna vid Åbo Akademi i Vasa. Lärarutbildningen för yrkeslärare kräver examens- och ämnesbehörighet samt lång arbetserfarenhet.
null