Undervisningssektorns Fackorganisation

Bli medlem!

Lärare, rektorer, chefer, sakkunniga samt personer med administrativa uppgifter inom utbildning, fostran och forskning kan bli medlemmar i OAJ. En förutsättning för medlemskap är att man arbetar inom utbildningssektorn och speciellt om den sökande har lärarbehörighet och/eller lärarbakgrund.

Vem kan bli medlem?

Förutsättningar för ett medlemskap är att du

  • som har lärarbehörighet har ett ikraftvarande arbetsförhållande
  • som saknar lärarbehörighet i regel har ett vikariat som varar en termin
Blankett för ansökan om medlemskap
 

Lärarvikarier och deltidsanställda lärare

Du kan ansöka om medlemskap i OAJ ifall du har fullständig lärarbehörighet och har ett ikratfvarande arbetsavtal. Om du saknar komplett behörighet förutsätts i regel ett vikariat som varar en termin.

Obs! För att omfattas av inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd krävs att arbetsvillkoret uppfylls, vilket förutsätter att man under de närmaste föregående 28 månaderna har förvärvsarbetat minst 26 veckor. Inom utbildningssektorn ska veckoarbetstiden ha varit åtta (8) timmar och inom småbarnspedagogiken minst aderton (18) timmar.

Medlemskap enligt skola/läroanstalt

Lärarens medlemskap i förening bestäms i enlighet med det utbildningsområde och den läroanstalt, där hen har tjänst eller befattning eller har det största genomsnittliga antalet lektioner. Om en medlem flyttar eller om tyngdpunkten i lektionerna flyttas bestående till annan läroanstalt eller annat utbildningsområde, bör medlemmen även byta förening i enlighet med detta.

Medlemskap för lärarstuderande

När du studerar till lärare kan du ansluta dig till OAJ genom SOOL ( Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto). Blanketter för anhållan om medlemskap och tilläggsuppgifter fås av studerandeorganisationerna vid lärarutbildningsenheterna och från SOOL (www.sool.fi). De svenskspråkiga lärarstuderandena har en egen förening, FSLF i Vasa, som hör till FSL.

Medlemmarna i SOOL har, frånräknat medlemskapet i arbetslöshetskassan, samma medlemsförmåner som OAJ:s egentliga medlemmar. Det är dock möjligt att ansluta sig till Lärarnas arbetslöshetskassa redan under studietiden under tillfälliga perioder i arbetslivet.

När du är färdig med studierna och har fått ett jobb, ska du ansluta dig till OAJ i vanlig ordning.

Från studier till lärarjobb

När du är färdig med dina lärarstudier och fått en arbetsplats ska du ansluta dig till OAJ. Samtidigt upphör medlemskapet i SOOL. Närmare uppgifter om anslutningen får du av lärarombudet på arbetsplatsen. Medlemsförmånerna, såsom tidningen Opettaja och försäkringsförmånerna, fortsätter utan uppehåll. Om du redan under studietiden har varit medlem i Lärarnas arbetslöshetskassa fortsätter medlemskapet i kassan utan uppehåll, förutsatt att du har skött om avgifterna till kassan.

 
null