Undervisningssektorns Fackorganisation

Broschyrer

I vår skola är det roligt att vara och lära

Mobbning kan motarbetas, utredas och förhindras inom ramarna för den lagstiftning vi har. Det gäller bara att känna till reglerna och att agera tillsammans. OAJ, Kommunförbundet och Föräldraförbundet samarbetar kring frågan. [8/2016]

Fakta

Vill du veta lite fakta om OAJ? I vår broschyr den finns en QR-kod som öppnar en OAJ-sida  www.oaj.fi/oajfakta med länkar för media, beslutsfattare, föräldrar, medlemmar och sådana som drömmer om läraryrket. [6/2016]
 
Ladda fakta
Lataa fakta på finska

OAJ-fakta på svenska

Vägkarta för jämlikhet

Toppresultat i inlärningsjämförelser, världens bästa lärare och avgiftsfri utbildning har satt oss på världskartan. Kan fortsättningen vara lika bra när det redan finns tydliga tecken på försämringar? Läs OAJ:s förslag till jämlikhet i utbildningen. [4/2016]

På svenska Vägkarta för jämlikhet (pdf)
På engelska Equality roadmap (pdf)
På finska Tasa-arvon tiekartta (pdf)

9 steg till högklassig barnpedagogik

OAJ har i samarbete med fyra förbund utarbetat en checklista för småbarnspedagogiken. Nio frågor och modellsvar hjälper dig att trygga att barnet får en kvalitativ småbarnspedagogik. [2/2016]

Öppna här och skriv ut (pdf)

OAJ och digitala språnget

OAJ vill påskynda digitaliseringen av utbildningen med fortbildning för lärarna. Vidare föreslås digimentorer till kommunerna och digilärare till alla skolor och läroanstalter. Läs OAJ:s recept för digitala språnget. [1/2016]

Öppna här och skriv ut (pdf)

Tio antaganden om subjektiva rätten till småbarnspedagogik

Utöver fakta finns det många åsikter och antaganden vad gäller den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vi har listat tio. Kolla vad som är sant och falskt! [11/2015]

Öppna här och skriv ut  (pdf)


Integrationskompassen

Alla invandrare har rätt till utbildning och arbete. Hur ska det här tryggas? Integrationskompassen innehåller OAJ:s förslag till integration av invandrare. [10/2015]

Öppna här, pdf

Syftet med småbarnspedagogiken

Den nya lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i augusti 2015. Hur definierar lagen pedagogiken för barnen?  [9/2015]

Läs mera och skriv ut i pdf-form

Ungdomsnavigatorn

Ungdomsnavigatorn är OAJ:s förslag till en fortsättning på ungdomsgarantin. Vi har sju förslag för att trygga de ungas rätt till utbildning, stöd och handledning samt möjlighet till fortsatta studier. [4/2015]

Öppna i pdf-form

Arbetsro och delaktighet

Lagändringar ger lärarna och rektorerna större rätt att granska, omhänderta och använda matkmedel. Rätten gäller bland annat föremål eller ämnen som äventyrar säkerheten. [1/2014]

Skriv ut i pdf-form

Starka tillsammans

Yrkesutbildningen är i ett brytningsskede. Ju fler lärare som hör till OAJ, desto effektivare blir intressebevakningen. Bli medlem – för din egen skull! [4/2013]

  Broshyren i pdf-format

  Affisch

 
Barnträdgårdslärare - medlemskap ger styrka

btlrekry bild  Anslut dig till OAJ. Alla som hör till
  den fostrande dagvårdspersonalen kan
  vara medlemmar. [1/2013]

  Broshyren i pdf-format

  

The Trade Union of Education in Finland

kvOAJ brochure in English updated.
The brochure consists of information regarding OAJ’s trade union status,
role in negotiations and education policy matters as well as short descriptions on international relations and OAJ’s organization. [3/2013]
Broschyren

 
Vad är Opsia?

OpsiaOpsia är föreningen för dig som är i ledande ställning. Vi sitter bl.a.med i
olika arbetsgrupper tillsatta av undervisnings- och
kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen, vi ordnar
seminarier, kurser och studieresor. [1/2013]

Broschyren (svensk text i slutet)          


Barnträdgårdslärarens arbetstidsbestämmelser

arbetstidsjpgPlanering behövs för att dagis ska fungera bra. I avtalet för kommunala barnträdgårdslärare finns särskilda bestämmelser om arbetstiden. En del av tiden ska reserveras för planering och samarbete.  [6/2011]

Broschyren
 

Lärarens yrkesetik och yrkesetiska principer

yrkesetikGod yrkesetik är en av lärarens viktigaste resurser. Bekanta dig med lärarens yrkesetiska principer. [1/2010]

Broschyren

 

Vilken lag, vilken rätt?

vilkenlagVad får en lärare eller elev göra eller inte göra? När kan det bli fråga om skadestånd eller andra följder? OAJ:s jurister har sammanställt broschyren och FSL står för översättningen till svenska. [2009]

Broschyren

 
null