Undervisningssektorns Fackorganisation

Broschyrer

Lärare inom småbarnspedagogik- det här här är bra att veta

Lagen om småbarnspedagogik trädde ikraft 1.9.2018. Vad allt är nytt för dig? I och med den nya lagen ändras yrkesbeteckningarna och i teamet kommer det i framtiden att finnas fler högskoleutbildade. [10/2018]

På svenska pdf
På finska pdf

I vår skola är det roligt att vara och lära

Mobbning kan motarbetas, utredas och förhindras inom ramarna för den lagstiftning vi har. Det gäller bara att känna till reglerna och att agera tillsammans. OAJ, Kommunförbundet och Föräldraförbundet samarbetar kring frågan. [8/2016]

Fakta

Vill du veta lite fakta om OAJ? I vår broschyr den finns en QR-kod som öppnar en OAJ-sida  www.oaj.fi/oajfakta med länkar för media, beslutsfattare, föräldrar, medlemmar och sådana som drömmer om läraryrket. [6/2016]
 
Ladda fakta
Lataa fakta på finska

OAJ-fakta på svenska

Vägkarta för jämlikhet

Toppresultat i inlärningsjämförelser, världens bästa lärare och avgiftsfri utbildning har satt oss på världskartan. Kan fortsättningen vara lika bra när det redan finns tydliga tecken på försämringar? Läs OAJ:s förslag till jämlikhet i utbildningen. [4/2016]

På svenska Vägkarta för jämlikhet (pdf)
På engelska Equality roadmap (pdf)
På finska Tasa-arvon tiekartta (pdf)

9 steg till högklassig barnpedagogik

OAJ har i samarbete med fyra förbund utarbetat en checklista för småbarnspedagogiken. Nio frågor och modellsvar hjälper dig att trygga att barnet får en kvalitativ småbarnspedagogik. [2/2016]

Öppna här och skriv ut (pdf)

OAJ och digitala språnget

OAJ vill påskynda digitaliseringen av utbildningen med fortbildning för lärarna. Vidare föreslås digimentorer till kommunerna och digilärare till alla skolor och läroanstalter. Läs OAJ:s recept för digitala språnget. [1/2016]

Öppna här och skriv ut (pdf)

Tio antaganden om subjektiva rätten till småbarnspedagogik

Utöver fakta finns det många åsikter och antaganden vad gäller den subjektiva rätten till småbarnspedagogik. Vi har listat tio. Kolla vad som är sant och falskt! [11/2015]

Öppna här och skriv ut  (pdf)


Integrationskompassen

Alla invandrare har rätt till utbildning och arbete. Hur ska det här tryggas? Integrationskompassen innehåller OAJ:s förslag till integration av invandrare. [10/2015]

Öppna här, pdf

Läs mera och skriv ut i pdf-form Ungdomsnavigatorn

Ungdomsnavigatorn är OAJ:s förslag till en fortsättning på ungdomsgarantin. Vi har sju förslag för att trygga de ungas rätt till utbildning, stöd och handledning samt möjlighet till fortsatta studier. [4/2015]

Öppna i pdf-form

Arbetsro och delaktighet

Lagändringar ger lärarna och rektorerna större rätt att granska, omhänderta och använda matkmedel. Rätten gäller bland annat föremål eller ämnen som äventyrar säkerheten. [1/2014]

Skriv ut i pdf-form

  

The Trade Union of Education in Finland

kvOAJ brochure in English updated.
The brochure consists of information regarding OAJ’s trade union status,
role in negotiations and education policy matters as well as short descriptions on international relations and OAJ’s organization. [3/2013]
Broschyren

 
Vad är Opsia?

OpsiaOpsia är föreningen för dig som är i ledande ställning. Vi sitter bl.a.med i
olika arbetsgrupper tillsatta av undervisnings- och
kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen, vi ordnar
seminarier, kurser och studieresor. [1/2013]

Broschyren (svensk text i slutet)         
 

Lärarens yrkesetik och yrkesetiska principer

yrkesetikGod yrkesetik är en av lärarens viktigaste resurser. Bekanta dig med lärarens yrkesetiska principer. [1/2010]

Broschyren

null