Undervisningssektorns Fackorganisation

Comenius ed

Alla behöriga lärare inom alla utbildningsstadier kan svära Comeniuseden.
OAJ:s regionföreningar och FSL ordnar årligen möjlighet att svära lärareden, Comenius ed.

Eden kan sväras exempelvis i samband med firandet av Världslärardagen, vid ett årsmöte eller någon annan årligen återkommande fest eller tillställning. Föreningarna informerar sina medlemmar om dessa evenemang. OAJ ordnar också möjliget att avlägga eden i samband med Educa-mässan.

Eden kan avläggas till en lärare som själv har svurit eden. Vi rekommenderar att hela texten läses av en varefter de som avlägger eden svarar "Jag svär".
 
null