Opetusalan Ammattijärjestö

Ehdotus 1

Nuorille koulutusoikeus

Jokaiselle nuorelle taataan subjektiivinen oikeus perusopetuksen jälkeiseen koulutuspaikkaan, ja kunnille säädetään vastuu nuorten ohjauksesta. Oppilaan oikeus ja kunnan vastuu ovat voimassa vuoden ajan peruskoulun oppimäärän suorittamisesta.

  • Ilman toisen asteen tutkintoa olevilla alle 21-vuotiailla on paljon ongelmia. Yli puolet heistä on elänyt toimeentulotuen varassa. Puolet tytöistä on kärsinyt psyykkisistä ongelmista, ja kolmannes pojista on tuomittu rikoksesta. (Kuvio 1)
  • Kustannukset nuorten syrjäytymisestä ovat yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa joka vuosi.

Jokaiselle nuorelle taataan oikeus koulutuspaikkaan perusopetuksen jälkeisissä koulutusmuodoissa. Ensisijaisena tavoitteena on siirtyminen toisen asteen koulutukseen
opiskelijan valintojen mukaisesti.

Opiskelupaikan hakeminen ja opintojen aloittaminen perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa säädetään nuorelle velvoittavaksi. Jos opinnot keskeytyvät ensimmäisen vuoden aikana, kunnille olisi säädöstason vastuu ohjata nuorta ja osoittaa nuorelle opiskelupaikka. Tämä ohjaus- ja opiskelupaikan osoitusvelvoite on voimassa vuoden ajan peruskoulun oppimäärän suorittamisesta.

Perustellusta syystä oppilas voi hakea lykkäystä opiskelupaikan hakemiseen ja vastaanottamiseen.

Nykyiset koulutusvaihtoehdot peruskoulun jälkeen

  • Tutkintoon johtava toisen asteen koulutus: lukio ja ammatillinen koulutus
  •  Peruskoulutuksen lisäopetus: 10-luokat
  •  Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus
  •  Kansanopistojen pitkät linjat
  •  Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
  •  Lukiokoulutukseen valmistava koulutus
  •  Työpajat
null