Opetusalan Ammattijärjestö

Erityisopetuksessa kehitettävää

– Erityisen tuen oppilaan oikeudet eivät aina toteudu

Erityisen tuen keskeisin tukimuoto, erityisopetus, ei toteudu tavoitteiden mukaisesti – lähes joka viides erityisen tuen oppilas saa erityisopetusta vain harvoin tai ei koskaan. Ainoastaan 66 % erityisen tuen oppilaista saa erityisopetusta tarpeen mukaan.
 
Moni erityisen tuen oppilas tarvitsee pientä opetusryhmää oppiakseen. Selvityksen tulosten mukaan kuitenkin vain kolme viidestä erityisen tuen oppilaasta saa opiskella pienemmässä opetusryhmässä silloin, kun he sitä tarvitsevat. Vastaajista 90 % oli sitä mieltä, että heidän opetusryhmissään on oppilaita, joiden tulisi saada pienryhmäopetusta nykyistä enemmän.
 
Huomattava määrä erityisluokkia ja -kouluja on lakkautettu kolmiportaisen tuen käyttöönoton jälkeen. Tämän seurauksena erityisen tuen oppilaita on siirretty erityisluokilta omaan lähikouluunsa muun opetuksen yhteyteen. Erityisen tuen oppilaan tarvitsema tuki oli tarkoitus siirtää lähikouluun oppilaan mukana. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.
 
Jo lain mukaan erityisen tuen oppilaan tarve pienryhmään tai erityisluokkaan on kuitenkin arvioitava aina erityisen tuen päätöstä tehtäessä. Oppilaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) pitää tarkistaa vähintään kerran vuodessa. Samalla pitäisi arvioida oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, eli tarvitseeko hän pienemmän opetusryhmän oppiakseen.
 
Erityisen tuen oppilaiden opintojen yksilöllinen ohjaus sekä tukiopetus toteutuvat tukimuotoina parhaiten. Yksilöllistä ohjausta saa tarpeen mukaan tai lähes aina tarpeen mukaan 72 % erityisen tuen oppilaista, tukiopetusta 77 % erityisen tuen oppilaista.
 
Kuitenkin tavoitteena tulisi olla, että kaikki erityisen tuen oppilaat saisivat kaikkia tarvitsemiaan tukimuotoja aina tarpeen mukaan ja riittävästi.

null