Undervisningssektorns Fackorganisation

Etiska rådet

Undervisningssektorns etiska råd behandlar och tar ställning till allmänna etiska frågor, men kan också ta del av klagomål som enskilda personer har gjort. Etiska rådet får ge utlåtanden samt anmärkning vid oetiskt förfaringssätt. Rådet är oavhängigt och rådet har fem medlemmar som tillsätts för fyra år i taget.
 
Etiska rådets medlemmar 2016-2019
  

Arno Kotro, ordförande
Lärare och undervisar filosofi, pyskologi och livsåskådning i gymnasium och vuxengymnasium. Kolumnist bland annat i tidningen Opettaja och Helsingin Sanomat.

 

Jaana Hallamaa, vice ordförande
Professor i socialetik vid Helsingfors universitet. Sakkunniguppgifter i bland annat Forskningsetiska delegationen, Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården och Opinionsnämnden för massmedier.

 
Mirjam Kalland, rektor för Svenska social- och kommunalhögskolan
Pedagogie doktor, docent i socialarbete och familjeforskning vid Helsingfors universitet och docent i musikfostran vid Sibelius-Akademi samt barnpsykoeterapeut.Jaakko Heinimäki, teolog
Vetenskapsredaktör, utbildare och arbetshandledare.Jouni Välijärvi, professor
Fakultetsdirektör vid forksningsinstititet för utbildning vid Jyväskylä universitet. Pedagogie doktor med jämförande utbildningsutvärdering, utbildningspolitik, läroplaner och lärarutbildning som sina forskningsområden. 


Rådets sekreterare är Lauri Kurvonen, sakkunnig vid OAJ:s kansli. E-post lauri.kurvonen@oaj.fi
 
null