Opetusalan Ammattijärjestö

Faktaa varhaiskasvatuksesta

  • Laki varhaiskasvatuksesta tuli voimaan 1.8.2015. Lainsäädäntö jäi monelta osin keskeneräiseksi.
  • Jokaisella lapsella säilyi kuitenkin subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen siksi ajaksi, minkä perhe katsoi lapselleen tarpeelliseksi.
  • Eduskunta rajasi subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden 20 viikkotuntiin 1.8.2016 alkaen. Varhaiskasvatusoikeuden rajaus ns. osa-aikaiseksi lisäsi lasten määrää lapsiryhmissä.
  • Hallitus päätti 1.8.2016 alkaen myös suurentaa päiväkotien lapsiryhmien maksimikokoa muuttamalla lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua. Kolme vuotta täyttäneiden lasten maksimiryhmäkoko kasvoi vähintään kolmella lapsella.
  • Varhaiskasvatukselle on lakisääteiset valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joissa määritellään varhaiskasvatuksen tavoitteet ja sisällöt. Näiden pohjalta laaditaan paikalliset ja lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostuu lapsen oppimispolun tukeminen ja lastentarhanopettajan vastuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta.
  • Kuusivuotiaiden lasten esiopetusta ohjaa oma perusopetuslain mukainen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirja.
 
null