Undervisningssektorns Fackorganisation

Försäkringar

Som medlem hos oss har du fina försäkringsförmåner i Turva. Du har till exempel en fortlöpande reseförsäkring och medlemskortet fungerar som ett reseförsäkringkort. En del av OAJ:s medlemsgrupper har dessutom egna försäkringsavtal, men dessa presenteras inte här.
Som medlem i OAJ har du:
  • Resenärförsäkring
  • Resgods- och reseansvarsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring för fritiden
  • Ansvars- och rättskyddsförsäkring för yrkesperson
  • Organisationsförsäkring
Resenärförsäkring
Försäkringen gäller OAJ-medlemmar, även studerandemedlemmar, samt den försäkrade medlemmens medresande barn under 20 år.
 
Resgods- och reseansvarsförsäkring
Försäkringen gäller OAJ-medlemmar, även studerandemedlemmar, samt medresande anhöriga som stadigvarande bor i samma hushåll med den försäkrade.
 
Olycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller OAJ-medlemmar, även studerandemedlemmar. Ovan nämnda försäkringar gäller fram till den dag då den försäkrade går i pension varaktigt, dock högst fram till utgången av det år under vilket den försäkrade fyller 68 år.
 
Ansvars- och rättsskyddsförsäkring för yrkesperson i Turva

När en olycka har skett, kontakta omedelbart OAJ:s intressebevakningsavdelning.

  • Ansvarsförsäkringen ersätter person- eller sakskador och hänför sig till medlemmens lärararbete. Om olyckan är framme ska du kontakta OAJ:s jurister.
  • Rättsskyddsförsäkringen kan exv. ersätta rättegångskostnader. När du behöver rättsskydd ska du först kontakta OAJ:s jurister.
Organisationsförsäkringen

Försäkringen ersätter person- och sakskador och gäller då en medlem med förtroendeuppdrag inom organisationen har varit på exv. OAJ:s kurser och möten.

Sammandrag över försäkringarna (pdf)

Frivilliga försäkringar

Du kan dessutom komplettera med ett antal frivilliga försäkringar för dig själv och dina familjemedlemmar. OAJ har förhandlat fram en förmånlig liv- och olycksfallförsäkring Gruppsampo Primus. Försäkringsskyddet beviljas av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva.

En del medlemsgrupper i OAJ har dessutom egna försäkringsavtal.

Reseförsäkringsintyg med på resan
OAJ:s medlemskort fungerar samtidigt som ett reseförsäkringskort. Om du är ny medlem och ännu inte har fått medlemskortet eller om du har tappat bort det, kan du skriva ut ett intyg här att ta med på resan. Länken går till medlemssidorna och kräver inloggning.

Intyget kan visas upp istället för medlemskortet om olyckan är framme och du behöver uppsöka vård. Ifall problem uppstår ska du vända dig till den internationella SOS-hjälpen som betjänar dygnet runt eller direkt till Turva om det är vardag och kontorstid.
 
E-tjänst försnabbar ersättningsansökan
Ersättning kan behändigt sökas över nätet med stöd av den reseförsäkring som OAJ har tecknat för dig.

turva.fi/oaj

Tilläggsuppgifter
Närmare information på svenska hittar du här och på finska på
www.turva.fi/OAJ som är till för medlemmarna.

 
null
Servicenummer till Turva
01019 5110
Turvas sidor på svenska