Undervisningssektorns Fackorganisation

Grundläggande konstundervisning

Grundläggande konstutbildning ger eleverna förmåga att uttrycka sig och senare söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom det egna konstområdet.

Grundläggande konstundervisning är målinriktad och går från nivå till nivå. Främsta målgruppen är barn och unga. Grundläggande konstundervisning ges inom många olika områden; arkitektur, audiovisuell konst, bildkonst, slöjd, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst.

null