Undervisningssektorns Fackorganisation

Grundläggande utbildning

Den grundläggande utbildningen är nio år och ger alla elever samma behörighet för fortsatta studier. Grundskolan är gratis, undervisningen och läromedlen kostar inget för eleverna som också får en måltid alla skoldagar. Målet med grundläggande utbildning är att lära ut nödvändiga kunskaper och färdigheter som behövs i livet.

Läropliktiga barn och unga får vanligen grundläggande utbildning i en grundskola. Grundskolan omfattar årskurserna 1-9 och är för åldersklasserna 7-16 åringar.
 
Under de första sex åren har eleverna som regel en klasslärare som undervisar i alla eller i de flesta ämnena. I de tre högsta årskurserna är det huvudsakligen ämneslärare som undervisar i de olika läroämnena.
 
Förskoleundervisningen för 6-åringar omfattas av lagen om grundläggande utbildning, men förskolan ingår inte i läroplikten och är således än så länge inte obligatorisk.
 
Det ordnas även grundläggande utbildning för vuxna, bland annat av vuxengymnasier och folkhögskolor. Läs mera om det här på Utbildningsstyrelsens sidor.
 
Grundskolan regleras av lagstiftningen som gäller undervisningen, av de nationella grunderna för läroplanen och av de lokala läroplanerna.
 
Största delen av skolorna i Finland är kommunala. Färre än 2 % av eleverna i den grundläggande utbildningen går i privata eller statliga skolor.

 

 

null