Undervisningssektorns Fackorganisation

Grundläggande utbildning och gymnasium

Klasslärare

En klasslärare undervisar eleverna i årskurserna 1-6, vanligen i alla ämnen.

Klasslärarna avlägger en pedagogie magisterexamen som omfattar 300 studiepoäng. I examen ingår pedagogiska studier för lärare och studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan. Utbildningen räcker ungefär 5 år. I examen kan också ingå grundstudier och ämnesstudier i ett läroämne som undervisas i grundskolan och då får klassläraren behörighet att även undervisa detta ämne i grundskolans årskurser 7-9.

Ämneslärare

En ämneslärare undervisar i årskurserna 7-9 och i gymnasiet. En ämneslärare kan även arbeta i en yrkesläroanstalt eller inom vuxenutbildningen.

Ämneslärare avlägger en högre högskoleexamen vid en ämnesfakultet. Man avlägger vanligen studier i två undervisningsämnen samt pedagogiska studier. I huvudämnet avläggs grundstudier, ämnesstudier och fördjupade studier. I biämnet avläggs grundstudier och ämnesstudier. Den som studerar till lärare i modersmål och litteratur studerar vanligen endast detta ena undervisningsämne.

Lärarna i huslig ekonomi och slöjd utbildas uteslutande vid de pedagogiska fakulteterna.

De som studerar till ämneslärare söker separat till pedagogiska studier för lärare som ges vid en pedagogisk fakultet. De pedagogiska studierna avläggs vid sidan om studierna i ämnesfakulteten.

En del universitet har tagit i bruk direktantagning till utbildningsprogram för ämneslärare. Det här innebär att man antas på en gång till både ämnesstudier vid en ämnesfakultet och till att avlägga pedagogiska studier för lärare. Direktantagningen är att föredra eftersom studerandena redan vid studiestarten har som mål att bli lärare.

Speciallärare och specialklasslärare

En speciallärare i grundskolan undervisar elever som får specialundervisning i ett eller flera ämnen. Undervisningen sker vid sidan om undervisningen i klass. Specialläraren arbetar antingen i ett separat utrymme eller i samma klass som klassläraren eller ämnesläraren. Specialklasslärare undervisar en grupp elever som har överförts till specialundervisningen.

Speciallärarens huvudämne är specialpedagogik och i utbildningen ingår också pedagogiska studier för lärare. Specialklasslärare avlägger ofta först klasslärarexamen och därefter studier för speciallärare.

Det går även att bli speciallärare om man efter annan högre högskoleexamen och pedagogiska studier för lärare avlägger studier för speciallärare.

Lärare som undervisar elever med utvecklingsstörning avlägger för uppgiften lämplig högskoleexamen och dessutom behörighetsgivande studier i specialpedagogik.

Elevhandledare och studiehandledare

Elevhandledare arbetar i grundskolan, medan studiehandledaren fungerar i gymnasiet, en yrkesläroanstalt eller yrkeshögskola. Arbetsuppgiften är att främst handleda elever och studerande att planera studierna, att ansöka till fortsatta studier samt att handleda i studieteknik.

Man blir elevhandledare eller studiehandledare genom att avlägga en pedagogie magisterexamen som innehåller pedagogiska studier för lärare samt behörighetsgivande studier för studiehandledning. Man kan också efter avlagd högre högskolexamen och pedagogiska studier för lärare avlägga studier för studiehandledare. En behörig lärare inom yrkesutbildningen blir behörig studiehandledare genom att avlägga studier för studiehandledare.

null