Undervisningssektorns Fackorganisation

Internationellt

Utgångspunkten för OAJ:s internationella verksamhet är lärarnas intressebevakning, att förbättra lärarnas ställning och att utveckla utbildningen. Tillsammans med andra lärarorganisationer världen över utarbetar man rekommendationer, drar upp riktlinjer och fattar beslut. En viktig del av den internationella verksamheten är också utbyte av erfarenheter och information lärarorganisationerna emellan.  

OAJ samarbetar inom Norden genom Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS. Kansliet finns i samma hus som OAJ. OAJ är medlem i den världsomspännande lärarorganisationen Education International EI som är världens största fackorganisation. Inom EU är det Europeiska fackliga samorganisationens utbildningskommitté ETUCE som är den officiella förhandlingsparten. En del av samarbetet på EU-nivå sker genom centralorganisationen Akava. Dessutom har OAJ egna utvecklingssamarbetsprojekt och deltar även i gemensamma utvecklingsprojekt.

 
null