Opetusalan Ammattijärjestö

#kannustusryhmä jatkaa Isosti yhdessä! -hanketta

Keskustelu ja toiminta siirtyy kiusaamisesta kannustamiseen, kun OAJ:n Isosti yhdessä! Kukaan ei ole nolla -kampanja jatkuu osana tasavallan presidentin käynnistämää #kannustusryhmä-hanketta.
Kannustustoimintaan haastetaan nyt mukaan mahdollisimman laajoja joukkoja. Tarkoitus on ehkäistä ja estää kiusaamista uusin keinoin ja muistaa, että yksikin kannustus voi kantaa läpi elämän.

OAJ on mielellään mukana rohkaisemassa kannustamiseen ja suosittelemalla kaikkien koulutusasteiden opettajille siihen osallistumista. Jatkossa vuosittainen Isosti yhdessä! Kukaan ei ole nolla -päivä on marraskuun aikana, tänä vuonna perjantai 1.11.
 
Kaikilla opettajilla on nyt mahdollisuus kertoa hyvistä toimintatavoista, joilla on onnistuttu muuttamaan maailmaa. Tarinoita kerätään 30.11. saakka. Kyse ei ole tällä kertaa kilpailusta. Kertyneitä hyviä tarinoita onnistumisista kerrotaan OAJ:n viestintäkanavilla kevääseen 2018 saakka.
 
Uusi kannustusryhmäidea ei koske ainoastaan kouluja, vaan kaikkia lasten ja nuorten arjen paikkoja. Kannustamisella tarkoitetaan arjen positiivisia ratkaisuja ja luovia keksintöjä.
 
Opettajat ja esimiehet kantavat asiassa vastuunsa. Lait ja opetussuunnitelmat velvoittavat varhaiseen puuttumiseen ja ehkäisevään työhön. #kannustusryhmässä jokaisella on vapaus miettiä, millainen oma kannustaminen voisi olla. Tarkkoja ohjeita tai toimintamalleja ei ole olemassa, vaan kaikki kiusaamisen ehkäisemiseen ja estämiseen tähtäävä toiminta on oikeanlaista.
 
Kaikki mukaan kannustamaan!
 
null